skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 
Biologiya
 

Gəlin, Biologiyadan nə bildiyinizə baxaq və Skoool ilə Biologiyanın genetika fondunun dərinliklərinə varaq.

Insan orqanizmi yüz milyon hüceyrə və 6 milyard kilometr DNT-dən ibarətdir ki, bu da Aya çatmaq və səkkiz min dəfə geri qayıtmaq üçün kifayətdir. Təbiət və insan orqanizmi heyrətamiz nümunədir.

Biologiya Dərsləri - 5–9-ci siniflər
Biologiya Multimedia Mənbələri - 5 – 9-ci siniflər


tr>
5-9-ci siniflər üçün Biologiya Multimedia Mənbələri
1. Süni immunitet
Süni immuniteti izah et və vaksinlər haqqında danış.
Learn Step Süni immunitet
2. Balanslaşdırılmış pəhriz
Balanslaşdırılmış pəhrizə olan ehtiyacı izah edin.
Learn Step Balanslaşdırılmış pəhriz
3.Maddələrin hüceyrələrdə hərəkəti
Maddələri hüceyrələrin daxilinə hərəkət etdirmək və xaricinə çıxarmaq üçün canlı orqanizmlərin istifadə etdiyi üç başlıca mexanizmin diffuziya, osmos təzyiqi və aktiv nəql olduğunu öyrənək.
Learn Step Maddələrin hüceyrələrdə hərəkəti
4. Bitkinin quruluşu
Bitkilərin daxili və xarici quruluşu və bu hissələrin oynadığı rol barədə öyrənək.
Learn Step Bitkinin quruluşu
5. Refleks qövsü
Sinir sistemi vasitəsi ilə bizim qıcıq adlanan ətraf mühitdəki dəyişikliklərə necə reaksiya verməyimizi öyrənin. Burada qıcıq bizim nə hiss etdiyimizdir. Məsələn, hərarətdə, səsdə və görüntüdə dəyişiklik.
Learn Step Refleks qövsü
6. Bitkilərdə su və minerallar
Su və mineralların bitkilər üçün əhəmiyyətini başa düşməyə çalışın. Torpaqdan sorulan su və mineral duzların bitkinin gövdəsi boyunca hərəkəti haqqında öyrənin.
Learn Step Bitkilərdə su və minerallar
7. Qanın tərkib hissələri və onların funksiyaları
Qanın əsas tərkib hissələri haqqında məlumat verir, ayrı-ayrılıqda hər bir tərkib hissəsini izah edir və hər birinin bədəndəki rolu haqqında məlumatlandırır.
Learn Step Qanın tərkib hissələri və onların funksiyaları
8. Vacib həzm təcrübələri
Amilaz fəaliyyətinin nişastaya, pH dərəcəsinin isə proteaza fermentinə təsirini yoxlamaq üçün təcrübələrin necə aparılmasını göstərir.
Learn Step Vacib həzm təcrübələri
9. Bitkilər və minerallar
Yaşamaq üçün bitkilərin nə üçün minerallara ehtiyacı olduğunu başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Bitkilər və minerallar
10. Bitkilərdə şəkərin istifadəsi
Fotosintez zamanı hasil olan şəkərin tənəffüsdə bitkilər tərəfindən necə istifadə olunduğunu öyrənək.
Learn Step Bitkilərdə şəkərin istifadəsi
11. Qanın rolu
Qanın bədəndə oynadığı rolu izah edir.
Learn Step Qanın rolu
12. Tənəffüs sisteminin quruluşu
Tənəffüs sisteminin müxtəlif komponentləri və qazlar mübadiləsinə dair informasiya verir.
Learn Step Tənəffüs sisteminin quruluşu
13. Həzm fermentləri
Fermentləri ətraflı şəkildə təsvir edir.
Learn Step Həzm fermentləri
14. Qan-damar sistemi
Arteriyalar və onların qan-damar sistemindəki funksiyasını izah edir. Kapillyarlar haqda danışır və onların rolunu izah edir. Böyük və kiçik qan dövranını izah edir.
Learn Step Qan-damar sistemi
15. Həzm sistemi, hissə 2.
Həzmdə və həzm sistemində, o cümlədən, nazik bağırsaqda baş verən prosesləri və yoğun bağırsağın rolunu ətraflı təsvir edir.
Learn Step Həzm sistemi, hissə 2.
16. Qıcqırma
Qıcqırmanın nə olduğunu başa düşək. Qıcqırmanın əsas tətbiq sahələrini müzakirə və təsvir edək.
Learn Step Qıcqırma
17. Həzm fermentləri
Fermentləri ətraflı şəkildə təsvir edir.
Learn Step Həzm fermentləri
strong>18. Ağ ciyərlərdə qaz mübadiləsi
Ağ ciyərlərdə qazlar mübadiləsini izah edir. Alveolların adaptasiyasını və eləcə də qazların nəqlini izah edir. CO2-ni izah edir.
Learn Step Ağ ciyərlərdə qaz mübadiləsi
19. Nişasta, şəkər, zülal, yağlar (piy) və texniki yağlarda qida sınaqları
Nişasta, şəkər, zülal, yağlar (piy) və texniki yağlarda qida sınaqlarının aparılma qaydasını izah edir.
Learn Step Nişasta, şəkər, zülal, yağlar (piy) və texniki yağlarda qida sınaqları
20. Qazlar və onların nəqli
Qazlar mübadiləsi və qazların nəql olunma formasını izah edir. CO2 (karbon qazı) və havada mövcud olan müxtəlif qazların yoxlanmasından bəhs edir.
Learn Step Qazlar və onların nəqli
21. Pis qidalanma və qida rejiminin pozulması
Burada pis qidalanma, bunun səbəbləri və təsirləri izah olunur.Qida rejiminin pozulmasına dair nümunə (məsələn, iştahanın olmaması) göstərilir, səbəbləri və təsiri nədir.
Learn Step Pis qidalanma və qida rejiminin pozulması
22. Tənəffüs haqqında ümumi məlumat
Tənəffüs, mitoxondri və idman haqqında qısa məlumat.
Learn Step Tənəffüs haqqında ümumi məlumat
23. Bitkilərdə tənəffüs
Bitki və insan tənəffüsü arasındakı fərqlərdən bəhs edir.
Learn Step Bitkilərdə tənəffüs
24. Alveolların adaptasiyası
Qaz mübadiləsinin effektiv aparılması üçün ağciyərlərin buna necə adaptasiya olunduğunu başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Alveolların adaptasiyası
25. Nəfəslə alınan və nəfəslə verilən hava arasındakı fərqlər
Nəfəslə alınan və nəfəslə verilən hava arasındakı fərqləri başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Nəfəslə alınan və nəfəslə verilən hava arasındakı fərqlər
26. Heyvan hüceyrəsinin preparatının hazırlanması
İnsan yanaq hüceyrəsinin preparatının hazırlamağın yolunu öyrənək.
Learn Step Heyvan hüceyrəsinin preparatının hazırlanması
27. Heyvanlarda dayaq-hərəkət sistemi
Heyvanlarda dayaq-hərəkət sistemini öyrənin
Learn Step Heyvanlarda dayaq-hərəkət sistemi
28. Heyvanlar konsumentlər rolunda
Heyvanların konsumentlər rolunda tanış olun
Learn Step Heyvanlar konsumentlər rolunda
29. Tarazlı qidalanma
Tarazlı qidalanmada lazım olan qida növlərinin adlarını və mənbələrini, bədəndə müxtəlif qidaların istifadəsini öyrənməyə çalışaq.
Learn Step Tarazlı qidalanma
30. Doğum
Körpənin doğulması zamanı nə baş verdiyini öyrənək.
Learn Step Doğum
31. Qan dövranının simulyasiyası
Ürəyin quruluşunu öyrənək.
Learn Step Qan dövranının simulyasiyası
32. Qanın plazması
Plazma ilə daşınan maddələrdən bəziləri haqqında öyrənək.
Learn Step Qanın plazması
33. Mənim bədən quruluşum – onun funksiyaları
Mənim bədən quruluşum – onun funksiyaları ilə tanış olun.
Learn Step Mənim bədən quruluşum – onun funksiyaları
34. Mənim bədən quruluşum - skelet
Mənim bədən quruluşum - skelet haqqında öyrənək
Learn Step Mənim bədən quruluşum - skelet
35. Tənəffüs
Nəfəs almaq ilə ağciyərlərdə havanın necə ventilyasiya etdiyini öyrənək.
Learn Step Tənəffüs
36. Tənəffüs və tənəffüsün simulyasiyası
Tənəffüs zamanı ağciyərlərdə havanın necə təmizləndiyini öyrənək.
Learn Step Tənəffüs və tənəffüsün simulyasiyası
37. Hüceyrənin quruluşu və funksiyası
Bitki və heyvan hüceyrələrinin quruluşunda rast gəlinən orqanoidlər və onların funksiyaları haqqında öyrənək.
Learn Step Hüceyrənin quruluşu və funksiyası
38. İxtisaslaşmış bitki və heyvan hüceyrələri
Müxəlif hüceyrələrin öz funksiyalarına necə uyğunlaşdığını başa düşməyə çalışaq.
Learn Step İxtisaslaşmış bitki və heyvan hüceyrələri
39. Tənəffüs sistemində ixtisaslaşmış hüceyrələr
Müxtəlif hüceyrələrin öz funksiyalarına necə uyğunlaşdığını başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Tənəffüs sistemində ixtisaslaşmış hüceyrələr
40. Nişastanın əldə edilməsi üçün xlorofil və işığa ehtiyacın olduğunu yoxlamaq üçün təcrübələr
Nişastanın əldə edilməsi üçün xlorofil və işığa ehtiyacın olduğunu öyrənin.
Learn Step Nişastanın əldə edilməsi üçün xlorofil və işığa ehtiyacın olduğunu yoxlamaq üçün təcrübələr
41. Qan Dövranı Sistemi
Müxtəlif qan damar növlərinin adlarını, kapilyar divarlarında qan və hüceyrələr arasında mübadilə edilən maddələri öyrənin.
Learn Step Qan Dövranı Sistemi
42. Qanın tərkibi
Qanın tərkibini öyrənin və plazmada həll olunan maddələrin daşınmasını qavrayın.
Learn Step Qanın tərkibi
43. Həzm Eksperimentləri 1
Bunların qana hopdurulması məqsədilə fermentlərin qidaları həzm etdiyini öyrənirik.
Learn Step Həzm Eksperimentləri 1
44. Həzm Eksperimentləri 2
Xüsusi pH səviyyəsində fermentlərin daha yaxşı işlədiyini başa düşək.
Learn Step Həzm Eksperimentləri 2
45. Sizin hiss orqanlarınız - gözlər və eşitmə
Hiss orqanları məlumatları qəbul edən və bunları təkrar beyinə qaytaran, orqanizmin xüsusi olaraq inkişaf etmiş hissələridir.
Learn Step Sizin hiss orqanlarınız - gözlər və eşitmə
46. Defekasiya
Xaric edilən tullantı xılt formalaşdırmazdan öncə yoğun bağırsaqdakı həzm olunmamış qidadakı suyun təkrar absorbsiya edildiyini öyrənək.
Learn Step Defekasiya
47. Fermentlər və həzm
Fermentlərin xassələrini və qidaların həzmində bəzi fermentlərin iştirak etdiyini öyrənək.
Learn Step Fermentlər və həzm
48. Sizin hiss orqanlarınız - gözlər və görmə
Gözün quruluşu və funksiyaları, gördüklərimizi interpretasiya etməkdə bundan istifadə formasını öyrənməyə çalışaq.
Learn Step Sizin hiss orqanlarınız - gözlər və görmə
49. Qadınların reproduktiv (dölyaratma) sistemləri
Qadınların reproduktiv orqanlarının quruluşu və funksiyası haqqında öyrənək.
Learn Step Qadınların reproduktiv (dölyaratma) sistemləri
50. Qida sınaqları
Qida nümunələrində nişasta, şəkər, zülal və yağı müəyyən etmək üçün kimyəvi sınaqların aparılması qaydasını öyrənək.
Learn Step Qida sınaqları
51. Qazlar mübadiləsi
Qazlar mübadiləsinin oksigenin havadan qana daxil olması və karbon qazının qandan xaric edilməsi olduğunu öyrənin.
Learn Step Qazlar mübadiləsi
52. Qazların daşınması
Toxumalarda oksigen və karbon dioksid qazlarının necə daşınmasını öyrənin.
Learn Step Qazların daşınması
53. Ürək ikiqat nasos kimi
Ürəyin ikiqat nasos olmasını qavrayın və öyrənin.
Learn Step Ürək ikiqat nasos kimi
54. Ürəyin quruluşu
Ürəyin quruluşunu öyrənin.
Learn Step Ürəyin quruluşu
55. Heyvanlar necə çoxalır
Bütün heyvanlar özlərinə oxşar nəsil artırırlar. Cinsi çoxalma növlərdə müxtəlifliyi təmin edir.
Learn Step Heyvanlar necə çoxalır
56. Bədənimiz necə hərəkət edir
Bədənimiz necə hərəkət edir - OYNAQLAR.
Learn Step Bədənimiz necə hərəkət edir
57. Bitkilər necə inkişaf edir
Bitkilərin qida və enerji mənbəyi.
Learn Step Bitkilər necə inkişaf edir
58. Fotosintez prosesindz yarpağın rolu
Yarpağın fotosintezin baş verdiyi orqan olduğunu öyrənin və bu prosesin baş verməsində yarpağın rolunu dərk edin.
Learn Step Fotosintez prosesindz yarpağın rolu
59. Yarpaqda nişastanın yoxlanılması üçün təcrübənin aparılması
Yarpaqda nişastanın yoxlanılması üçün təcrübənin aparılma qaydasını öyrənək.
Learn Step Yarpaqda nişastanın yoxlanılması üçün təcrübənin aparılması
60. Kişi (dölyaratma) reproduktiv sistemləri
Kişilərin reproduktiv orqanlarının quruluşu və funksiyası haqqında öyrənək.
Learn Step Kişi (dölyaratma) reproduktiv sistemləri
61. Menstruasiya tsikli
Menstruasiya tsikli dövründə qadının orqanizmində baş verən dəyişikliklər barədə öyrənək.
Learn Step Menstruasiya tsikli
62. Selikli qişa
Tənəffüs sistemini əhatə edən selikli qişanın infeksiyanın qarşısını necə aldığını öyrənək.
Learn Step Selikli qişa
63. Bitki hissələrindən yeni bitkilər
Bitkilər vegetativ yolla çoxalır.
Learn Step Bitki hissələrindən yeni bitkilər
64. Canlılarda təşkilatçılıq qabiliyyəti
Toxuma və orqanların nədən formalaşdığını öyrənərək bəzi misallarla tanış olaq.
Learn Step Canlılarda təşkilatçılıq qabiliyyəti
65. Orqan sistemləri
Bizim yaşamağımız üçün müxtəlif orqanların birlikdə necə fəaliyyət göstərməsini öyrənin.
Learn Step Orqan sistemləri
66. Fəaliyyət göstərən orqanlar sistemi
Bizim yaşamağımız üçün müxtəlif orqanların birlikdə necə fəaliyyət göstərməsini öyrənin.
Learn Step Fəaliyyət göstərən orqanlar sistemi
67. pH və fermentlər (enzimlər)
pH-ın (turşuluq) fermentlərin işinə necə əsir etdiyini başa düşməyə çalışaq.
Learn Step pH və fermentlər (enzimlər)
68. Fotosintez
Bitkilərin fotosintez vasitəsi ilə qida maddələri əmələ gətirdiklərini və qida maddələri sözünün ekvivalentini öyrənin.
Learn Step Fotosintez
69. Fotosintezlə tənəffüs arasında fərq
Fotosintezlə tənəffüs arasında fərqi öyrənək.
Learn Step Fotosintezlə tənəffüs arasında fərq
70. Bitki hüceyrələri
Bitki hüceyrələrində olan müxtəlif hissələrin adlarını və funkisyalarını öyrənin.
Learn Step Bitki hüceyrələri
71. Bitki hüceyrələrinin parçalarını hazırlamaq
Soğanın qabığı dəriciyindən preparatın hazırlanması qaydasını öyrənək.
Learn Step Bitki hüceyrələrinin parçalarını hazırlamaq
72. Bitkilərin minerallara tələbatı
Karbon, oksigen və hidrogendən əlavə bitkilərin inkişafı üçün azot və digər elementlərə ehtiyacının olduğunu başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Bitkilərin minerallara tələbatı
73. Bitki orqanları
Bəzi bitki orqanlarının adlarını və funksiyalarını öyrənək.
Learn Step Bitki orqanları
74. Bitkilər müxtəlif yerlərdə bitir
Bitkilər müxtəlif yerlərdə və müxtəlif mühitlərdə yaşamağa adaptasiya olunublar.
Learn Step Bitkilər müxtəlif yerlərdə bitir
75. Hamiləlik
Hamiləlik zamanı cift və dölətrafı mayenin funksiyasını başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Hamiləlik
76. Cinsi yetişkənlik
Öyrənirik ki, hormon konsentrasiyasında baş verən dəyişikliklər cinsi yetişkənlik zamanı ikinci dərəcəli cinsiyyət xüsusiyyətlərinin formalaşması ilə nəticələnir.
Learn Step Cinsi yetişkənlik
77. Tənəffüs
Öyrənirik ki, aerob tənəffüs hüceyrələrdə baş verən kimyəvi reaksiya olub qlükozadan enerji əldə olunmasını təmin edir.
Learn Step Tənəffüs
78. Tənəffüslə yanmanın müqayisəsi
Aerob tənəffüslə yanma arasındakı fərqləri başa düşək.
Learn Step Tənəffüslə yanmanın müqayisəsi
79. Tənəffüs sistemi
Tənəffüs sisteminin quruluşu və funksiyasını öyrənək.
Learn Step Tənəffüs sistemi
80. Cinsi yaxınlıq
Cinsi yaxınlıq zamanı nə baş verdiyini öyrənək.
Learn Step Cinsi yaxınlıq
81. Duyğu üzvləriniz – Dəri
Duyğu üzvləriniz – Dəri duyğu üzvünü oyrənin.
Learn Step Duyğu üzvləriniz – Dəri
82. Duyğu üzvləriniz - qoxu və dad
Duyğu üzvləriniz - qoxu və dad haqqında öyrənək.
Learn Step Duyğu üzvləriniz - qoxu və dad
83. Siqaret çəkməyin ağciyərlərə təsiri
Siqaret çəkməyin tənəffüs sisteminə təsirini öyrənək.
Learn Step Siqaret çəkməyin ağciyərlərə təsiri
84. Səs
Səs enerjisi vibrasiya edən cisimdən bizim qulaqlarımıza ötürülür.
Learn Step Səs
85. Dişlər
İnsanlarda dişlər müxtəlif formada olur və müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilir.
Learn Step Dişlər
86. Temperatur və fermentlər (enzimlər)
Temperaturun fermentin fəaliyyətinə necə təsir etdiyini başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Temperatur və fermentlər (enzimlər)
87. Mikroskopdan istifadə
Mikroskopdan düzgün istifadə qaydasını öyrənək.
Learn Step Mikroskopdan istifadə
88. Su və mineral duz qəbulu
Kökdəki əmici tellərin torpaqdan suyu və mineral duzları özünə çəkməsini öyrənək və bu vəzifəyə necə adaptasiya olunduqlarını başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Su və mineral duz qəbulu
89. Ağ qan hüceyrələri
Ağ qan hüceyrələrinin bədəni xəstəliyə qarşı necə mühafizə etdiyini öyrənək.
Learn Step Ağ qan hüceyrələri
90. Təbii mühitlərin öyrənilməsi
Təbii mühiti öyrənərkən aparılan müşahidələr və yerinə yetirilən ölçü işlərini başa düşmək.
Learn Step Təbii mühitlərin öyrənilməsi
91. İnsanın mayalanması
Mayalanmanın yumurta və sperma nüvəsinin birləşməsi olduğunu və mayalanmadan sonra yumurtada nə baş verdiyini öyrənək.
Learn Step İnsanın mayalanması
92. Nəfəs almaqla daxil və nəfəs verməklə xaric olan havanı müqayisə etmək üçün eksperimentlər
Nəfəs almaqla daxil və nəfəs verməklə xaric olan havanı müqayisə etmək üçün eksperimentlər
Learn Step Nəfəs almaqla daxil və nəfəs verməklə xaric olan havanı müqayisə etmək üçün eksperimentlər
93. Qarşılıqlı asılılıq
Yaşayışları üçün icma daxilində olan müxtəlif orqanizmlərin bir-birindən necə asılı olduğunu öyrənək.
Learn Step Qarşılıqlı asılılıq
94. Suyumuzu xilas edək - evdə suyu qənaətlə işlədək
Su həyat üçün zəruridir və buna görə də bağda suya qənaət etməyi öyrənmək və nəticə etibarilə daimi su təchizatını təmin etmək çox mühümdür.
Learn Step Suyumuzu xilas edək - evdə suyu qənaətlə işlədək
Yuxarıya


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.