skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 
Riyaziyyat
 

Riyaziyyatın həyəcanlandırıcı dünyasına daxil olmanız üçün Skoool buradadır.

Buradan siz araşdırmağa başlaya və ya sinifdə sizə qaranlıq qalan məlumatların müxtəlif izahını tapa bilərsiniz.
Riyaziyyat dərsləri - 1 – 4-ci siniflər
Riyaziyyatdan Multimedia ehtiyatları - 1 – 4-ci siniflər


1-4-ci siniflər üçün Riyaziyyatdan Multimedia ehtiyatları
1. 24 saatlıq vaxt
24 saatlıq vaxt anlayışı ilə tanış olun.
Learn Step 24 saatlıq vaxt
2. Toplama
Toplama metodlarıyla tanışlıq.
Learn Step Toplama
3. Ox simmetriyası
Ox simmetriyasını və oxlar arasındakı fərqi öyrənmək.
Learn Step Ox simmetriyası
4. Mötərizələr
Birhədlinin çoxhədliyə hasili qaydasını öyrənək.
Learn Step Mötərizələr
5. Məlumatların emalı
Məlumatların emalı prosessini oyrənin.
Learn Step Məlumatların emalı
6. Bölmə
Bölmə əməlinə aid dərsə giriş.
Learn Step Bölmə
7. Vuruqlar
Vuruqlar anlayışından bəhs edən dərsə giriş.
Learn Step Vuruqlar
8. 10, 100...vurma əməliyyatı
10-nun qüvvətlərindən istifadə etməklə ədədləri vurma və bölmə qaydasını öyrənək.
Learn Step 10, 100...vurma əməliyyatı
9. Vurma
Eyni toplananların cəmi olan vurma əməli haqqında lgiriş məlumat.
Learn Step Vurma
10. Perimetr
Düzbucaqlı və kvadratın perimetrinin tapılması.
Learn Step Perimetr
11. Çoxbucaqlılar
Çoxbucaqlılar haqqında məlumat.
Learn Step Çoxbucaqlılar
12. Simmetriya
Çoxbucaqlıları adlandırmaq və müxtəilf fiqurlar üzərində simmetriya oxu çəkməyin yolunu öyrənək.
Learn Step Simmetriya
13. Üçbucağın növləri
Üçbucaqların tərəflərinə görə müxtəilf növlərini necə tanımağı və adlandırmağı öyrənək.
Learn Step Üçbucağın növləri
14. Həcm
Həcm haqqında məlumat.
Learn Step Həcm
15. Əqrəbli saat
Əqrəbli saatın göstərdiyi vaxtı yazılı və şifahi olaraq ifadə etmək mövzusuna giriş.
Learn Step Əqrəbli saat
Yuxarıya


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.