skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 
Həyat bilgisi
 

Həyat bilgisinin həyəcanlandırıcı dünyasına daxil olmanız üçün Skoool buradadır.

Buradan siz araşdırmağa başlaya və ya sinifdə sizə qaranlıq qalan məlumatların müxtəlif izahını tapa bilərsiniz.
Həyat bilgisi dərsləri - 1 – 4-ci siniflər
Həyat bilgisi Multimedia ehtiyatları - 1 – 4-ci siniflər


1-4-ci siniflər üçün Həyat bilgisi dərsləri
1. Dərmanlar
Dərmanlar və onların beyin və bədən üzərində olan təsirlərini öyrənin.
Learn Step Dərmanlar
2. Suyun çirklənməsi
Suyun necə çirkləndiyini, necə təsir göstərdiyini və bunun təhlükəsini öyrənək.
Learn Step Suyun çirklənməsi
3. Orqanizmin müdafiə mexanizmləri
Orqanizmin xəstəliyə təbii müqavimətini izah edir.
Learn Step Orqanizmin müdafiə mexanizmləri
4. Evtrofikasiya
Evtrofikasiya və bunun yol açdığı problemləri başa düşək.
Learn Step Evtrofikasiya
5. İnsan fəaliyyətinin nəticələri
Qida istehsalı (əkinçilik), balıqçılıq və meşələrin kəsilməsinin ətraf mühitə təsirini başa düşək.
Learn Step İnsan fəaliyyətinin nəticələri
6. Ultrabənövşəyi şüalanma
Ultrabənövşəyi şüalanma haqqında ətraflı öyrənin (xüsusiyyətləri və istifadəsi).
Learn Step Ultrabənövşəyi şüalanma
7. Konservasiya
Ekosistemlərin tarazlığını təmin etməyin əhəmiyyətini başa düşək. Təbii yanacaqlara alternativləri nə üçün işləyib-hazırladığımızı, həddən artıq ovlanmaya nə üçün yol vermədiyimizi, təbii mühitləri və nəsli kəsilməkdə olan növləri nə üçün qoruduğumuzu, kənd təsərrüfatı və təkrar emalı tətbiqi imkan verdiyi təqdirdə təşviq etməyimizin səbəbini başa düşək.
Learn Step Konservasiya
8. Karbon
Karbon dövriyyəsini ətraflı öyrənək.
Learn Step Karbon
9. Siqaret çəkmək
Fotosintezin sürətini ölçmək qaydasını öyrənərək buna hansı amillərin təsir etdiyini başa düşməyə çalışaq.
Learn Step Siqaret çəkmək
10. Aqrotexniki metod
Kənd təsərrüfatı məhsullarının sənaye üsülu və sərbəst otlaq təsərrüfatı üsulu ilə emalı arasında fərqi başa düşməyə və təsərrüfatçılığın (kimyəvi maddələr) ətraf mühitə təsirini göstərməyə çalışaq.
Learn Step Aqrotexniki metod
11. Dəyişikliklər müvəqqəti, yaxud daimi ola bilər - Hissə 1
Materialları dəyişməyin bir çox üsulları var. Onları əritmək, qaynatmaq, dondurmaq və hətta yandırmaq mümkündür.
Learn Step Dəyişikliklər müvəqqəti, yaxud daimi ola bilər - Hissə 1
12. Dəyişikliklər müvəqqəti, yaxud daimi ola bilər - Hissə 2
Dəyişikliklər müvəqqəti, yaxud daimi ola bilər. Məsələn, maddələrin həll olunması və ayrılması şəffaf (görünən).
Learn Step Dəyişikliklər müvəqqəti, yaxud daimi ola bilər - Hissə 2
13. Maddənin xassələri
Maddənin həcm, kütlə və sıxlıq kimi xassələri var.
Learn Step Maddənin xassələri
14. Tütün tüstüsündə olan kimyəvi maddələr
Tütün tüstüsündə olan müxtəlif kimyəvi maddələrin orqanizmə təsirlərini öyrənək.
Learn Step Tütün tüstüsündə olan kimyəvi maddələr
15. Enerjinin konservasiyası
Bərpa olunmayan enerji mənbələri məhduddur, odur ki, enerjini konservasiya etmək mühümdür.
Learn Step Enerjinin konservasiyası
16. Xəstəlikdən mühafizə
Mikrobların bədənə necə daxil olduğunu və bədənin bunun qarşısını necə almağa çalışdığını başa düşək.
Learn Step Xəstəlikdən mühafizə
17. Yer kürəsi və hüdudları
yın zahiri görünüşü əvvəlcədən gözlənilən formada dəyişir. Bu dəyişikliklər ayın yer kürəsi və günəşə nisbətən hərəkəti ilə izah edilə bilər.
Learn Step Yer kürəsi və hüdudları
18. Elektrik dövriyyəsi
Elektrik dövriyyəsi daxilində heç bir qırılma olmadan elektrik komponentləri və keçiricilərin olduğu bir kanal və keçirici kanal ətrafında elektrik yükünü axıtmaq üçün enerji mənbəyidir.
Learn Step Elektrik dövriyyəsi
19. Evdə elektrik enerjisi ilə bağlı qaydalar
Evdə elektrik enerjisi ilə bağlı təhlükəsizlik qaydaları.
Learn Step Evdə elektrik enerjisi ilə bağlı qaydalar
20. Enerji formaları
Müxtəlif enerji formalarını müəyyən etmək və adlandırmaq üçün giriş.
Learn Step Enerji formaları
21. Təbii yanacaqlar
Təbii yanacaqların formalaşması, problemlər və alterantivlərə aid giriş.
Learn Step Təbii yanacaqlar
22. Sağlam qidalanmaq
Sağlam olmaq üçün biz düzgün və fərqli qidalarla qidalanmalıyıq.
Learn Step Sağlam qidalanmaq
23. Materiallar necə təsnif olunur
Materiallar öz xassələrinə görə qruplaşdırılır, bu xassələr onları müxtəlif işlərdə istifadəyə yararlı edir - biz istilik keçiricilik qabliyyəti, izolyasiya xüsusiyyətlərinə baxaq.
Learn Step Materiallar necə təsnif olunur
24. Materiallar necə təsnif olunur - 2-ci Hissə
Materiallar öz xassələrinə görə qruplaşdırılır, bu xassələr onları müxtəlif işlərdə istifadəyə yararlı edir - biz istilik keçiricilik qabliyyəti, izolyasiya xüsusiyyətlərinə baxaq.
Learn Step Materiallar necə təsnif olunur - 2-ci Hissə
25. Suyun dolayı mənbələrlə çirklənməsi
Su həyat üçün zəruridir və ona görə də suyu təmiz saxlamaq və çirklənməkdən qorumaq çox mühümdür.
Learn Step Suyun dolayı mənbələrlə çirklənməsi
26. Pis qidalanma
Pis qidalanma haqqında öyrənək və pis qidalanma səbəbindən yaranan xəstəliklərə dair bəzi misallar verək.
Learn Step Pis qidalanma
27. Mikro orqanizmlər
Xəstəliyə səbəb olan müxtəlif növ mikrobları öyrənin.
Learn Step Mikro orqanizmlər
28. Bərpa olunmayan enerji mənbələri
Enerji mənbələri iki qrupa bölünür - bərpa olunan və bərpa olunmayan enerji mənbələri.
Learn Step Bərpa olunmayan enerji mənbələri
29. Sularımızı çirklənmədən qorumaq
Su həyat üçün zəruridir və ona görə də suyu təmiz saxlamaq və çirklənmədən qorumaq çox mühümdür.
Learn Step Sularımızı çirklənmədən qorumaq
30. Materialların reaksiyası - 1-ci Hissə
Bəzi materiallar fərqli temperatura məruz qaldıqda fərqli şəkildə reaksiya verir - biz əsasən ərimə, buxarlanma, kondensasiya və bərkiməyə diqqət yetiririk.
Learn Step Materialların reaksiyası - 1-ci Hissə
31. Materialların reaksiyası - 2-ci Hissə
Bəzi materiallar temperaturun təsirinə fərqli şəkildə reaksiya verir - biz əsasən genişlənmə və sıxılmaya diqqət yetiririk.
Learn Step Materialların reaksiyası - 2-ci Hissə
32. Təzələnən enerji mənbələri
Təzələnən enerji mənbələri öyrən.
Learn Step Təzələnən enerji mənbələri
33. Evin xaricində elektrik enerjisinin təhlükəsizliyi
Elektrik enerjisinə dair təhlükəsizlik qaydaları.
Learn Step Evin xaricində elektrik enerjisinin təhlükəsizliyi
34. Suyumuzu xilas edək
Suyumuzu xilas edək - evdə suya qənaət edin.
Learn Step Suyumuzu xilas edək
35. Maddənin xassələri
Maddə özünün xassələrinə görə qruplaşdırılır. Məsələn, maddənin aqreqat halı.
Learn Step Maddənin xassələri
36. Bəzi material növləri
Biz maddədən faydalı bir şey hazırladıqda bunu material adlandırırıq.
Learn Step Bəzi material növləri
37. Vaksinlər
Öyrənirik ki, bədənin infeksiyalara qarşı mübarizəsində immunlaşdırma (immunitet yaratma) və dərman preparatlarından istifadə etmək olar.
Learn Step Vaksinlər
38. Suyun dolayı mənbələrlə çirklənməsi
Su həyat üçün zəruridir və ona görə də suyu təmiz saxlamaq və çirklənmədən qorumaq çox mühümdür.
Learn Step Suyun dolayı mənbələrlə çirklənməsi
39. Su dövranı
Su dövranı vasitəsilə su təkrar-təkrar dövr edir.
Learn Step Su dövranı
40. Enerji nədir
Enerjinin nə olduğunu izah edərək onun səbəb olduğu hadisələrə dair misallar göstərin.
Learn Step Enerji nədir
41. Maddə nədir?
Maddə bizim kainatı formalaşdırır. Maddə məkan tutan və kütləyə malik olan şeydir.
Learn Step Maddə nədir?
42. Maddə nə vaxt canlı olur?
Maddə məkan tutan və kütləyə malik olan şeydir.
Learn Step Maddə nə vaxt canlı olur?
Yuxarıya


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.