skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 
Fizika
 

Ətalətə düşməyin! Qoy Skoool™ sizin təhsilinizə bir qədər impuls qatsın, siz də fizikanın öyrənilməsindən həzz alın. İngilis mətnini görməmişəm, amma məncə belə daha yaxşıdır.

Fizika xüsusi cazibədarlığa malik elmdir. O dünyada hər birşeyin necə işlədiyini anlamaqda bizə kömək edir.

Fizika dərsləri - 10 - 11-ci siniflər
Fizika Multimedia Mənbələri – 10-11-ci siniflər


10-11-ci siniflər üçün Fizika Multimedia Mənbələri
1. Elektromaqnit radiasiyası
Elektromaqnit radiasiyasının nə olduğunu izah edir.
Learn Step Elektromaqnit radiasiyası
2. Dalğa növləri
Dalğa növləri - eninə, uzununa və səs dalğaları təfsilatı ilə izah edilir.
Learn Step Dalğa növləri
3. Dalğa tənliyi
Dalğa tənliyini izah edir.
Learn Step Dalğa tənliyi
4. Elektromaqnit Radiasiyanın istifadəsi
Elektromaqnit Radiasiyanın istifadəsinin bir nümünasi radio dalğalardı.
Learn Step Elektromaqnit Radiasiyanın istifadəsi
5. Mikrodalğalar
Mikro dalğalar haqqında təfsilatlı məlumatlara fikir verin (xüsusiyyətlər və işlənmə yerləri).
Learn Step Mikrodalğalar
6. Dalğaların əks olunma xüsusiyyətləri
Dalğaların müxtəlif əşyalarda necə əks olunmasını izah edir.
Learn Step Dalğaların əks olunma xüsusiyyətləri
7. Qamma şüalanması
Qamma şüalanması haqqında təfsilatlı məlumatlara nəzər salın (xassələri və istifadə yerləri). Qamma şüalarına məruz qalmağın təhlükəli olmasını başa düşün.
Learn Step Qamma şüalanması
8. Yerin quruluşunu başa düşməyə çalışaq.
Episentr nədir və seysmik dalğalar adlanan yayılan vibrasiyalar barədə öyrənməyə çalışaq. Seysmoqramlarla tanış olaq.Ətraflı şəkildə seysmik dalğalar və zəlzələləri nəzərdən keçirək.
Learn Step Yerin quruluşunu başa düşməyə çalışaq.
9. Kometalar
Kometalar və onların günəş səbəbindən necə sürətləndiyini izah edir.
Learn Step Kometalar
10. Qravitasiya
Bizim günəş sistemimizdə maddiləşən ağırlıq konsepsiyasını izah edir.
Learn Step Qravitasiya
11. Qravitasiyanın simulyasiyası
Öyrənirik ki, qravitasiya planetin mərkəzinə doğru Yerə işləyən cazibə qüvvəsidir və ağırlıq qüvvəsinin ölçüsü hər bir cismin kütləsindən və onların arasındakı məsafədən asılıdır.
Learn Step Qravitasiyanın simulyasiyası
12. Qravitasiya və Günəş Sistemi
Planetlərin günəşin ətrafında hərəkəti ilə ağırlıq qüvvəsi arasında nə cür bir əlaqənin olduğunu başa düşək.
Learn Step Qravitasiya və Günəş Sistemi
13. Planetlər, qalaktikalar və orbitlər
Planetin hərəkəti, qalaktikalar və bizim günəş sistemimizi izah edir. Planetin təfərrüatı və onların orbitləri, eləcə də orbitlərin ölçüləri barədə məlumatları əhatə edir.
Learn Step Planetlər, qalaktikalar və orbitlər
14. Peyklər
Peykin nə olduğunu izah edir və onların fərqli sürətlərini müzakirə edir.
Learn Step Peyklər
15. Peyklərin tətbiq sahələri
Süni peyklərin bəzi tətbiq sahələri haqqında öyrənək.
Learn Step Peyklərin tətbiq sahələri
16. Kainat və mənşəyi
Kainatın mənşəyi və böyük partlayış nəzəriyyələrindən bəhs edir. Qırmızı yerdəyişmə və böyük partlayışa dair digər sübutları müzakirə edir.
Learn Step Kainat və mənşəyi
17. Dayanma məsafələri (m)
Maşının ümumi dayanma məsafəsini hesablamağın yolunu araşdıraq.
Learn Step Dayanma məsafələri (m)
18. Tormoz məsafəsinin simulyasiyası
Maşının ümumi tormoz məsafəsini hesablamağın yolunu araşdıraq.
Learn Step Tormoz məsafəsinin simulyasiyası
19. Kainat və mənşəyi
Kainatın mənşəyi və böyük partlayış nəzəriyyələrindən bəhs edir.
Learn Step Kainat və mənşəyi
20. İlin uzunluğu
Planetin Günəşin ətrafında dövr etməsi üçün lazım olan vaxt ildir və Yerdə bir ilin 365.25 günə bərabər olduğunu öyrənir.
Learn Step İlin uzunluğu
21. Ağırlıq
Öyrənirik ki, ağırlıq qüvvəsi Yer tərəfindən cəzb olunan və planetin mərkəzinə doğru yönələn cazibə qüvvəsidir və ağırlıq qüvvəsinin qiyməti hər bir cismin kütləsindən və onlar arasındakı məsafədən asılıdır.
Learn Step Ağırlıq
22. Peyklər
Peykin nə olduğunu izah edir və onların fərqli sürətlərini müzakirə edir.
Learn Step Peyklər
Yuxarıya


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.