skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 
Kimya
 

Əminik ki, siz Intel® skoool™ ilə Kimyanı xüsusi şəkildə öyrənəcəksiniz!

Kimya -maddələr, onların tərkibi, quruluşu, xassələri və çevrilmələri haqqında elmdir. Intel® skoool™ ilə Kimyanı öyrənmə metodunu təkrarlayın.

Kimya Dərsləri - 10 – 11-ci siniflər
Kimyadan Multimedia Mənbələri - 10 – 11-ci siniflər


Yuxarıya
10-11-ci siniflər üçün Kimyadan Multimedia Mənbələri
1. Neft fraksiyası
Fraksiyalı distillədən alınan müxtəlif məhsulları və onların istifadəsini öyrənin.
Learn Step Neft fraksiyası
2. Rektifikasiya
Prosesin neftdən daha yaxşı istifadə edilməsinin öyrənilməsi üçün icra edildiyini öyrənin. Bura neftin eyni ölçü və kütləyə malik komponentlərə rektifikasiya edilməsi aiddir.
Learn Step Rektifikasiya
3. Fermentlər
Təbii katalizator fermenti haqqında öyrənin.
Learn Step Fermentlər
4. pH göstəricisinin fermentlərə təsiri
Məhlulun pH göstəricisinin fermentin fəaliyyətinə necə təsir etdiyini öyrənin.
Learn Step pH göstəricisinin fermentlərə təsiri
5. İri Kovalent Strukturlar
Iri kovalent strukturların necə düzüldüyünü araşdırın və kömək göstərilməklə və ya real dünya nümunələrinə istinad edərək, onların müxtəlif xüsusiyyətlərini öyrənin.
Learn Step İri Kovalent Strukturlar
6. Alkan və alkenlər (doymamış karbohidrogenlər)
Qırılma uzun zəncir molekullarının daha kiçik molekullara parçalanmasına səbəb olur. Alkanların formulunu və alkanlarla alkenlər arasındakı fərqi öyrənin.
Learn Step Alkan və alkenlər (doymamış karbohidrogenlər)
7. Fermentlərin faydası
Fermentlərin gündəlik və elmi cəhətdən bəzi faydalarını müşahidə edək.
Learn Step Fermentlərin faydası
8. Plastik kütlələrin hazırlanması
Krekinq prosesindən plastik kütlələrin hazırlanma forması və plastik kütlələrin ətraf mühitə olan təsirini öyrənin.
Learn Step Plastik kütlələrin hazırlanması
9. Temperaturun fermentlərə təsiri
Temperaturun fermentlərin fəaliyyətinə necə təsir göstərdiyini öyrənək.
Learn Step Temperaturun fermentlərə təsiri
10. Fraksiyaların çatlaması
İstilikdən parçalanma barədə və fraksiyalı distillə prosesində buna nə üçün ehtiyac olduğu barədə öyrənək.
Learn Step Fraksiyaların çatlaması
Yuxarıya


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.