skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 
Riyaziyyat
 

Riyaziyyatın həyəcanlandırıcı dünyasına daxil olmanız üçün Skoool™ buradadır.

Buradan siz araşdırmağa başlaya və ya sinifdə sizə qaranlıq qalan məlumatların müxtəlif izahını tapa bilərsiniz.
Riyaziyyat dərsləri - 10 – 11-ci siniflər
Riyaziyyatdan Multimedia ehtiyatları - 10 – 11-ci siniflər


10-11-ci siniflər üçün Riyaziyyatdan Multimedia ehtiyatları
1. Üç ölçülü fiqurlar
Üç ölçülü fiqurlar və onlara aid terminlər haqqında məlumat.
Learn Step Üç ölçülü fiqurlar


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.