skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Cəbr (orta) – Qüvvət
 
Qüvvət | Kəsr üstlü qüvvət | Qüvvətin xassələri
 
Qüvvət

Əmsallara adətən “qüvvət” deyilir.

Məsələn, x3 ‘x üstü 3' və ya ‘x-in kubu 3' kimi oxunur.

Qüvvət ədədin neçə dəfə özünə vurulduğunu göstərir.

Məsələn: y3 = y x y x y

Digər əmsallar:
y-2
=
1    
    y2   (Qüvvətin mənfi göstəricisi)
         
y 1/3
cuberoot_y2     (Qüvvətin kəsr göstəriciləri)
         
y 1/4
  4root_y2  

Qeyd: Kəsrin üst rəqəmi “qüvvəti”, “alt rəqəmi isə kökün dərəcəsini göstərir”.

 

Qüvvətin kəsr göstəriciləri
Qüvvətin kəsr göstəriciləri üzrə ümumi qayda yb/a =  broot_y2

 
Y = 1     (sıfır üstlü kəmiyyət )
 
 
 

Sıfır üstlü kəmiyyət vahidə bərabərdir.

 

Qüvvətlərin hasili

Qayda 1. Elementləri vurduqda, məsələn, y3 x y5 = y8, biz y-nin qüvvətlərini TOPLAYIRIQ.

Yenidən, 2y2 x 7y4 = 14 y6 (2 və 7 vurulur)


Qayda 2. Elementləri böldükdə, məsələn y8 / y2 = y6, biz y-in qüvvətlərini ÇIXIRIQ.

Yenidən, 8y6 /4y2 = 2y4 (8 və 4 bölünür)


Qayda 3. Qüvvətin qüvvəti, məsələn (y2) 4 = y8, qüvvətlər bu halda vurulur.

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.