skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Dağ süxurlarından faydalı məhsullar (Yuxarı)
 
Əhəng daşı | Sement, Beton və Şüşə
 
Əhəng daşı

Əhəng daşı çöküntü süxurlarının çox faydalı növüdür.

O, kalsium karbonatdan (CaCO3) alınır. b>

Əhəng daşı tikinti materialı kimi istifadə olunur.

Toz formasında turşuluğu neytrallaşdırmaq üçün göl və torpağa əlavə oluna bilər.

Əhəng daşı sobada güclü şəkildə qızdırıldıqda o sönməmiş əhəng (kalsium oksid) və karbon dioksidə parçalanır.

kalsium karbonat

—›

kalsium oksid

+

karbon dioksid
(əhəng daşı)
 

(sönməmiş əhəng)

   

Reaksiyanın bu növü termiki parçalanma adlanır. Digər karbonatlar da termiki parçalanmaya məruz qalır.

Sönməmiş əhəng su ilə reaksiyaya girdikdə sönmüş əhəng (kalsium hidroksid) alınır.

Kalsium oksid

+

su

  —›

kalsium hidroksid

(sönməmiş əhəng)

      (sönmüş əhəng)

Sönmüş əhəng turşulu torpaqları neytrallaşdırmaq üçün fermerlər tərəfindən istifadə olunur.

 

Sement, Beton və Şüşə

Sement - toz halında olan əhəng daşının toz gil ilə sobada bişirilməsindən əldə edilir.

Toz halında olan sementə su əlavə olunduqda, bərk birləşməli kristal kütlə əmələ gətirmək üçün bir sıra kimyəvi reaksiyalar baş verir.

Beton - sement, su və xırdalanmış daşın su ilə qarışığından əmələ gəlir.

Tikintidə istifadə olunan bərk, daş şəkilli beton almaq üçün yavaş kimyəvi reaksiya baş verir.

Dəmir beton - betonun polad millər ətrafında vurulması ilə alınır. Bu onu daha möhkəm edir.

Şüşə - əhəngdaşı, qum və soda (natrium karbonat) qarışığının qızdırılması ilə alınır.


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.