skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Dövrələrdəki Enerji (Yuxarı)
 
Dövrələrdəki Enerji Güc | Yük
 

Dövrələrdəki Enerji

Elektrik cərəyanı dövrədən axdığı üçün enerji batareyadan və ya elektrik təchizatından dövrədəki tərkib hissələrə ötürülür. Məsələn, elektrik enerjisi işığa ötürülür və elektrik lampalarını isidir.

Elektrik cərəyanı yükün axmasıdır. Yük dövrə ətrafında axan elektronlar ilə aparılır.

Yük hər hansı bir rezistordan axdıqda bəzi elektrik enerjisi istilik kimi ötürülür.

 

Güc

Güc qurğunun hər saniyə ötürdüyü enerji miqdarıdır. O nə qədər çox güclü olsa, hər saniyədə bir o qədər çox enerji ötürür.

Power is measured in joules per second, or watts (W).

Beləliklə, 1 C/san = 1Vt

Bir kilovatt (kVt ) 1000 vattdır.

Çaydan saniyədə 2300 coul enerji ötürür. O, 2300 Vt , və ya 2.3 kVt nominal gücə malikdir.

Radio saniyədə yalnız 12 coul ötürür. O, 12 Vt nominal gücə malikdir.

Elektrik gücü aşağıdakı bərabərlikdən istifadə olunaraq hesablana bilər:

 

Güc

=

potensiallar fərqi

x

cərəyan

 

 və ya

P

 

 U

 

 I

 
 

  (vatt, Vt)

(volt, V)
         (amper, A)
 

Məsələn, 230 V kalorifer 5 A cərəyan götürürsə,

P = U I

P = 230 x 5

 

P = 1150 Vt

 

Bu bərabərlik ştepselə quraşdırılacaq əriyən qoruyucunun ölçüsünü hesablamaq üçün istifadə oluna bilər.

Əriyən qoruyucu yüksək qiymətli, amma qurğudan keçən cərəyana mümkün qədər yaxın olmalıdır.

Məsələn, 230 V çaydan 2300 Vt nominal gücə malikdir.

 

P = U I dəyişdirilə bilər:
I =
P
 
     
U
 
         
   
I =
2300
 
     
 230
 
         
   
I =
10 A
 

Ən yaxın əriyən qoruyucu 13 A-dir.


Yük

Elektrik yükü kulon ( Kl ) ilə ölçülür.

Yüksək gərginlik yüksək güc verir, çünki hər bir elektron daha çox enerji daşıyır. Axan yük miqdarı üçün daha enerji çox ötürür. Bu bərabərlikdə göstərilir.

 

Ötürülən enerji
=

potensiallar fərqi

x

yük

 
Və ya

E

=

U

 

Q

 
 
(coul, C)

 

(volt, V)

 

(kulon, Kl)

 

1 amper cərəyan 1 saniyə axırsa, onda 1 kulon yük keçir.
Bu bərabərlikdə göstərilir.

 
yük

=

cərəyan
x
vaxt
 və ya

Q

=

 I

 

t

 
 
(kulon, Kl)
         (amper, A)
           (saniyə, s)
 

Bu iki bərabərlik birlikdə götürülə bilər. Birinci bərabərlikdə I x t Q ilə əvəz olunsa, onda alacağıq:

  Ötürülən enerji =

potensiallar fərqi

x

cərəyan

x

vaxt

Və ya
E =

 U

 

 I

 

t

(coul,C )
(volt, V)
          (amper, A)
                           (coulomb, C)


Məsələn, 250 V ventilyator 2A cərəyan aparırsa, 10 dəqiqədə o nə qədər enerji ötürər?

 E = U I t

 
Vaxt saniyələrlə olmalıdır, beləliklə,
 
 

 t = 10 x 60

 

   = 600 s

 

E = 250 x 2 x 600

 

E = 300000 J

 

 


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.