skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Elektrik (Yuxarı)
 
Gərginlik və Cərəyan | Təhlükəsizlik | Ştepsellər | Əriyən qoruyucular və Avtomatik elektrik açarları
 

Gərginlik və Cərəyan

BB-da şəbəkənin gərginliyi təxmini 230 V-dır. Bu dəyişən cərəyan (d.c.) təchizatıdır.

Bu o deməkdir ki, cərəyan daim qiymət və istiqamətini dəyişır.

BB-da o 50 hers (Hz) tezliyə malikdir, bu o deməkdir ki, o saniyədə 50 dəfə istiqamətini dəyişir və geri qayıdır.

Şəbəkədən qidalanmanın canlı sonluğu neytral sonluğa baxanda müsbət və mənfi gərginlik arasında dəyişir.

Neytral sonluq sıfra yaxın gərginlikdə dayanır. Element və batareyalar birbaşa cərəyanı (b.c.) təchiz edir. Bu o deməkdir ki, o həmişə eyni istiqamətdə axır.

 

Təhlükəsizlik

Elektrik şəbəkəsindən düzgün şəkildə istifadə etmədikdə olümlə nəticələnə bilər. .
  • Heç vaxt şəbəkə rozetkasını yükləməyin.
  • Heç vaxt elektrik birləşmələrinə yaş əllə toxunmayın.
  • Köhnəlmiş naqilləri dəyişdirin.
  • Çirkli ştepsellərdən istifadə etməyin – onlar yüksək müqavimətə malikdir və qıza bilər.
  • Televizorları gecələr söndürün.

Elektrik qurğuları elastik plastiklə örtülmüş iki və ya üç mis naqildən ibarət naqildən istifadə olunmaqla şəbəkəyə birləşdirilir.

Mis yaxşı elektrik keçiricisidir,plastik isə izolyatordur.

 

Ştepsellər

Bu şəkil ştepselin naqillə necə birləşdirilməsini göstərir.

Ştepsellərdən istifadə zamanı təhlükəsizlik məqsədilə onlarda olmalıdır:
  • elektriki keçirməyən plastik və ya rezin örtük
  • mis ştift, çünki mis yaxşı keçiricidir
  • həddən artıq çox cərəyan axdıqda sönən düzgün ölçülü əriyən qoruyucu
  • qurğuya birləşdirilmiş və elektrik şokunun qarşısını alan torpağa birləşdirilən ştift
  • kabeli yerində saxlayan və daxildəki üç naqilin bir-birindən ayrılmasının qarşısını alan kabel dəstəsi

 

12.3_plug 
Əriyən qoruyucular və Avtomatik elektrik açarları

Əriyən qoruyucu həddən artıq cərəyan axdıqda isti olan və tədricən əriyən naqilin bir hissəsidir. Bu dövrəni dayandırır.

Dövrədəki əriyən qoruyucu qurğudan keçən cərəyana nisbətən daha böyük əhəmiyyətə malik olmalıdır.

Bütün metal qurğular torpağa birləşdirilməlidir. Qurğudakı zədələmə örtüyü işlək naqilə birləşdirirsə və təchizat da işlək vəziyyətdədirsə, böyük miqdarda cərəyan yerə axır və əriyən qoruyucunu yükləyir.

Avtomatik elektrik açarı əriyən qoruyucu üçün eyni funksiyanı yerinə yetirir. Dövrədən həddən artıq cərəyan axırsa keçirici dövrəni dayandırmaq üçün atır.

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.