skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Bitki və Heyvan Hüceyrələri (Yuxarı)
Heyvan Hüceyrələri | Bitki hüceyrələri | İxtisaslaşmış hüceyrələrs

Heyvan Hüceyrələri

Bütün heyvan və bitkilər hüceyrələrdən təşkil olunub.

Bu şəkil heyvan hüceyrəsini göstərir. Çox hüceyrələrdə vardır:

  • A Hüceyrənin fəaliyyətini idarə edən nüvə
  • Bir çox kimyəvi reaksiyaların getdiyi sitoplazma. Reaksiyalar enzimlərtərəfindən idarə olunur
  • A Hüceyrəyə nəyin daxil vəxaric olduğunu nəzarət altında saxlayan hüceyrə membranı
  • Hüceyrənin enerji stansiyası olan mitoxondri

 

10.1_ animal_cell_V2

Bitki hüceyrələri

Bu şəkil bitki hüceyrəsini göstərir. Bitki hüceyrələrində vardır:

  • A Hüceyrəni gücləndirən və dayağı təmin edən sellülozadan olan hüceyrə divarı

Onlar malikdir:

  • Tərkibində yaşıl piqment xlorofil olan xloroplastlar. Bu fotosintez üçün işıq enerjisini canına çəkir.
  • A Daimi vakuol dayağı təmin edən chüceyrə şirəsi ilə doludur 

10.1_plant_cell_V2

İxtisaslaşmış hüceyrələr

Müxtəlif cür hüceyrələr müxtəlif görünürlər, çünki onlar öz funksiyalarına uyğunlaşıblar. Onlar ixtisaslaşmışdırlar..

Eyni funksiyanı daşıyan eyni hüceyrələr toxumalarda birlikdə qruplaşırlar

Orqanlarda müxtəlif toxumalar birlikdə işləyirlər.

Müxtəlif orqanlar orqan sistemlərini əmələ gətirmək üçün birlikdə birləşirlər.

Məsələn, əzələ hüceyrələri əzələ toxumasını əmələ gətirir. Ürək əzələ toxuması, sinir toxuması və birləşdirici toxumadan ibarətdir. Ürək qan dövranı sisteminin bir hissəsidir.
 

10.1_specialised_cells_V2

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.