skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Bitki hormonları (Yuxarı)
 
Bitkilərin cavabı – Tropizmlər | Hormonlar | Fototropizm | Geotropizm | Ticarət məqsədli istifadə
 

Bitkilərin cavabı – Tropizmlər

Bütün canlı orqanizmlər ətrafdakı dəyişiklərə həssasdır.

Bitkilər işığa, nəmə və ağırlıq qüvvəsinə qarşı həssasdır.

İşığa cavab reaksiyası fototropizm adlanır.

Ağırlıq qüvvəsinə cavab reaksiyası geotropizm adlanır.

Nəmə cavab reaksiyası hidrotropizm adlanır.

  • Zoğlar yuxarı – işığa tərəf və ağırlıq qüvvəsinə qarşı böyüyürlər.
  • Köklər aşağı – nəmə doğru və ağırlıq qüvvəsi istiqamətində böyüyürlər.

 

Hormonlar

Bitkinin bu qıcıqlandırıcılara cavab verdiyi yollar hormonlar tərəfindən uzlaşdırılır.

Hormonlar həm də bitkinin böyüməsini nəzarətdə saxlayır.

One plant hormone is called auksin adlanır

Auksin kök və zoğların ucunda hüceyrələrdən təşkil olunur.

Bu zoğlarda böyüməni sürətləndirir və köklərdəki böyüməni yavaşıdır.

Hormonların qeyri-bərabər paylanması müxtəlif toxumalarda qeyri-bərabər böyüməyə səbəb olur.

 

Fototropizm

10.14_phototropism


Geotropizm

10.14_geotropism


Ticarət məqsədli istifadə

1. Kök tozununtərkibində auksin vardır. Bu köklərin böyüməsini sürətləndirmək üçün tətbiq olunur. Məhsuldarlıq arta bilər, bununla da daha çox pul qazanmaq mümkün olar.

2. Hormonlar meyvə yetişməsinə nəzarət edir. İstehsalçılar daşınma zamanı banan kimi meyvələrin yetişməsini ləngitmək üçün kimyəvi maddələrdən istifadə edirlər. Satışdan əvvəl müxtəlif kimyəvi maddələrdən və saxlanılma otaqlarında daha isti temperaturdan istifadə edərək yetişmə sürətləndirilə bilər.

3. Otqıranın tərkibində bitkilərin sürətlə artmasını təmin edən sintetik hormonlar vardır. Onların normal böyümə nümunələri məhv olur. Onlar uzun və nazik olurlar və sonda ölürlər.


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.