skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Cəbr (orta) – Bərəbərsizliklər
 
İşarələr | Bərabərsizliklərin həlli
 

İşarələr

Bərabərsizlik işarələri aşağıdakılardır:

 böyükdür  
 kiçikdir  ‹
 Böyükdür və ya bərabərdir  ≥
 Kiçikdir və ya bərabərdir  ≤

 
Bərabərsizliklərin həlli

Tənlikləri həll etdiyimiz kimi bərabərsizlikləri də eyni yolla həll edə bilərik.

Misal 1:
Həll edin
2y + 3 > 15
(–3)


2y > 12
  (2-ə böl)
 
y > 6  
   

y-nin mümkün tam ədədlərini 7, 8, 9, 10, .................. göstərməklə y > 6 həlldir


Misal 2:
Həll edin
3y – 6  9  
( + 6)


3y 15
  (÷ 3)
 
y  5  
   

Bu halda işarəsinə görə biz 5-i həllə daxil edirik.

y-in mümkün tam ədədləri: 5,4,3,2,91,..........

y-dəki hədd mənfidirsə, həmişə onu digər tərəfə keçiririk və müsbət ədəd alırıq, aşağıdakı misalda olduğu kimi:


Misal 3:

Həll edin
5 – 2y > 3       

 

(+ 2y)


        5 > 3 + 2y

 

 

 

        2 > 2y

 

(2-ə bölün)

 

        1 > y
   

Bərabərsizlikləri hərf olan tərəfdən oxuyuruq, beləliklə, bu belə oxunur “y kiçikdir 1” (y<1)

y-nin mümkün qiymətləri 0, –1, –2, –3,...........

Bərabərsizlikdə iki bərabərsizlik işarəsi olduqda aşağıdakı kimi ikiqat bərabərsizlik alınır...


Misal 4:

Həll edin
3x – 1 > 2x < x + 5
   

Bu misalda biz onları birləşdiririk.

     
 
3x – 1 > 2x
2x < x + 5
 
 
3x – 2x >1   
 
2xx < 5      
 
 
x >1   
 
x < 5      
 
 
x-in mümkün qiymətləri 2, 3, 4.

Bərabərsizliklərin həlli onlarin “həllər çoxluğu” ilə müəyyən edilir.

Bərabərsizliklər qrafik üsul ilə də həll edilə bilər.

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.