skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Cəbr (Orta) – Tənliklər sisteminin həlli
 
Tənliklər sisteminin həlli metodu | Cavabınızın yoxlanması | Vacib qeyd
 
Tənliklər sisteminin həlli metodu

Tənliklər sistemini yerinə yetirmək iki tənliyin eyni zamanda həllini tələb edir, aşağıdakı misalda olduğu kimi.

Həll edin: 2x + y = 1
  6x - 2y = 13

1. x və ya y qarşısındakı ədədi vurmaqla eyniləşdirin.

  2x + y = 1

(2-ə vurun)

Birinci tənliyin 2-yə vurulması bizə verir
 

4x + 2y = 2


Bizdə hələ də 6x – 6x – 2y = 13 var


2. İki bərabərliyi toplamaq və ya çıxmaqla verilmiş həddən azad olun.

  4x + 2y = 2  
  6x – 2y = 13  
  10x       = 15 (bu halda iki əlavə olunur – aşağıdakı qeydə ba)


3. İndi x x üçün həll edin.

 
x = 15
 
 
10
 
 
x = 1.5
 


4. x = 1.5-i tənliklərdən birində əvəz edin.
 

             2x + y = 1

 

  (2 x 1.5) + y = 1

 

 

3 + y = 1

 

 

   y = –2
 

Cavab: x = 1.5  
  y = – 2  

 
Cavabınızın yoxlanması

Bu x = 1.5 və y = –2-ni digər tənlikdə əvəz etməklə edilə bilər və onun alındığına baxın:
                  6x – 2y = 13
(6 x 1.5) – (2x – 2) = 13
                  9 - (–4) = 13
                      9 + 4 = 13

 

Vacib qeyd

Seçilmiş həddin işarələri eyni olduqda həmin həddən azad olmaq üçün biz iki tənliyi tərəf-tərəfə çıxırıq.

Bu barədə EİÇ (Eyni İşarələrin Çıxılması) qaydasını tətbiq etməlisiniz.

3x + 2y = 16    
2x + 2y = 14    
x

 = 2

  (tənlikləri çıxın)


İşarələr müxtəlif olduqda seçilmiş həddən azad olmaq üçün biz tənlikləri toplamalıyıq.

Bu tənlikləri iki qrafiki çəkməklə həll edə bilərsiniz. İki xəttin kəsişdiyi nöqtənin koordinatları həlldir.


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.