skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Cəbr (orta) – Tənliklərin seçmə və təkmilləşdirmə təqribi hesablama üsulu ilə həlli
 
Misal nümunəsi
 

Misal nümunəsi

Aşağıdakı tənliklərin seçmə və təqribi hesablama üsulu ilə necə həll olunmasını göstərir.

həll edin x2 + 3x = 9

Bu üsulda biz x-in qiymətlərini tənlikdə yoxlayırıq, məsələn:

  22 + 3 x 2 = 10 (bu çox böyük olar)
     
sonra yoxlaya bilərik x = 1  
  12 + 3 x 1 = 4 (bu çox kiçik olar)

Sonra 1 və 2 arasında rəqəmləri yoxlaya bilərik, məs.: x = 1.5

Kalkulyatordan istifadə edərək, 1.52 + 3 x 1.5 = 6.75
  (bu çox kiçikdir)

yoxlayaq x = 1.8

   
1.82 + 3 x 1.8 = 8.64
  (bu çox kiçikdir)

yoxlayaq x = 1.9

   
1.92 + 3 x 1.9 = 9.31
  (çox böyükdür)

İndi isə əvvəlcə verilmiş qiymətlərin ədədi ortasını yoxlayaq, x=1.85 olduqda

1.852 + 3 x 1.85 = 8.9725
  (çox kiçikdir)
     

    Beləliklə, x = 1.9

  (onluqlar mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda)


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.