skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Cəbr (orta) – Kvadrat tənliklərin həlli
Tənliyin sıfıra bərabər olduğu hal | Tənliyin sıfıra bərabər olmadığı hal
 

Kvadrat tənlik ən yüksək qüvvəti 2 olan tənlikdir. Məsələn: x2 + 5x + 6 = 0

 

Tənliyin sıfıra bərabər olduğu hal

Aşağıdakı üsuldan istifadə etmək üçün sağ tərəf 0 olmalıdır.

EMisal 1: x2 + 5x + 6 = 0 həll edin

Addım 1: kvadratı vuruqlara ayırın.

 

(x + 3)(x + 2) = 0


Addım 2: Hər bir vuruğu sıfıra bərabər edin.

  x + 3 = 0 or x + 2 = 0


(Qeyd: iki mötərizə 0 almaq üçün vurulursa, onda onlardan biri 0 olmalıdır.).

Addım 3: bu iki sadə tənliyi həll edin.

 
x + 3 = 0
or x + 2 = 0
 
 
x = –3
x = –2
 

Bununla belə, –3 və –2 tənliyin həllidir.

Qrafikin formasına görə iki həll vardır (qrafikdəki qeydə baxın).

Misal 2:həll edin x2 + 7x – 18 = 0

  (x + 9)(x – 2) = 0
   
 
x + 9 = 0
və ya
x – 2 = 0
 
 
x = – 9
 
x = 2
 

Misal 3: həll edin x2 – 8x + 12 = 0

  (x - 6)(x - 2) = 0
   
 
x - 2 = 0
or
x – 6 = 0
 
 
x = 2
 
x = 6
 

 

Tənliyin sıfıra bərabər olmadığı hal

Verilmiş tənlik sıfıra bərabər deyilsə, onun sag tərəfini sifira bərabər olan tənliyə çevirək.:

Misal 1: x 2 + 5x + 3 = 17 həll edin.

Hər iki tərəfdən 17 çıxmaqla sağ tərəfi sıfıra bərabər edin.

 
x2 + 5x – 14 = 0
   
 
(x + 7)(x – 2) = 0
   
 
x = –7
or
x = 2
 


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.