skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Cəbr – Düsturun dəyişənlərin tapılması.
 
Düsturda bir dəyişənin digər dəyişənlə əvəz edilməsi | Xüsusi hallar
 

Düsturda bir dəyişənin digər dəyişənlə əvəz edilməsi.

v = u + at düsturunda v əsas dəyişəndir. Bəzən bir dəyişəni digər dəyişənlə əvəz etmək istəyirik. Bunu t-nin v, a və u elementləri dəyişənləri ilə ifadə edilməsi kimi də oxuya bilərik.

Bu halda biz t-ni digər dəyişənlərlə əvəz edirik.

Tənliklər kimi eyni qaydadan istifadə edirik:

 

      v = u + at

 

(- u)

 

v – u = at

 

(a-ya bölün)

 

v – u = t  
   a

 

 

Normal halda dəyişəni sol tərəfə keçiririk, beləliklə

       t = v – u
               a
 

 

 

 
 

Bir çox düsturlarda tənliklərin qaydalarından istifadə etməklə bir dəyişən digər dəyişənlərlə əvəz oluna bilər.

Amma aşağıda göstərildiyi kimi iki xüsusi hal vardır.

 

Xüsusi hallar

1. Yeni dəyişənin kvadrata yüksəldilməsi.

Məsələn
  p = t squareroot_q02
  (t-yə bölün)
 
p/t = squareroot_q02
  (hər iki tərəfi kvadrata yüksəldək)
 
 p2 = q
   
 
 t2
   
 
   q = p2
   
 
         t2
     

Note: we can remove the square root sign by making it the subject, then squaring both sides of the formula.

 
2. Yeni dəyişən kvadrat kök işarəsi daxilindədirsə.

Məsələn;

        y = p2 - 3
                  2

(x2)
 
        2y = p2 – 3 (+3)  
  2y + 3 = p2 (hər tərəfdən kvadrat kök alaq)  
   
     p=  squareroot_2y2    

Qeyd: p dəyişənini digər dəyişənlə əvəz etmək üçün hər tərəfdən kvadrat kök alırıq.

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.