skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Ədəd (orta) – Düz və tərs mütənasiblik
 
Düz Mütənasiblik | Tərs Mütənasiblik
 
Düz Mütənasiblik

Bir kəmiyyət digərinə düz mütənasibdirsə, o eyni nisbətdə dəyişir.

Bu neçə dəfə artırsa ( azalırsa ), digəri də bir o qədər artır (azalır).

Misal 1:
Konfetin dəyəri alınmış konfetlərin sayına düz mütənasibdir.

Bir konfetin dəyəri 10p-dursa, 5 konfet 5 x 10 = 50p
Və ya
10 konfetin dəyəri 60p-dırsa, 1 konfetin dəyəri 60 x 10 = 6p

Üsul
Düz mütənasiblik üçün bölmə ilə birinin dəyərini tapırıq və sonra ümumi qiyməti tapmaq üçün vururuq.

Məsələn, maşın 140 km səyahət etmək üçün 20 litr yanacaq sərf edir. 35 km səyahət üçün nə qədər istifadə olunacaq?

1km = 20/140
35 km = 20/140 x 35 = 5 litr

Qayda: biri tapmaq üçün bölün və sonra vurun.

 
Tərs Mütənasiblik

Bir kəmiyyət digərinə tərs mütənasibdirsə, birinci kəmiyyət bir neçə dəfə artdıqda (azaldıqda), digəri də bir o qədər azalır (artır).

Misal:
Divarı tikmək üçün 8 adam 4 gün götürərsə, 2 adam neçə gün sərf edər? (onlar eyni sürətlə işləyir).

İlk növbədə, biz məsələnin düz və ya tərs mütənasib olmasını aydınlaşdırırıq.

Bu halda, az adamdan istifadə olunsa onlar daha uzun müddət götürəcəklər, beləliklə, bu tərs mütənasiblikdir.

Üsul
8 adam 4 gün götürür
1 adam 8 x 4 = 32 gün götürür
2 adam 32/2 = 16 gün götürür

Yenidən biz birinin dəyərini tapmaq üçün vurmadan istifadə edirik. Sonra yekun cavabı tapmaq üçün bölürük.

Qeyd: Bu proses tərs mütənasibliyin əksidir.

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.