skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Ədəd (orta) – Kəmiyyətlər (yuxarı və aşağı siniflər)
 
Maksimum və minumum qiymətlər | Məsələyə tətbiqi
 
Maksimum və minimum qiymətlər

Ölçüdə dəqiqliyin dərəcəsi adətən sualla verilir. Bu o deməkdir ki, bizdə maksimum qiymət (yuxarı hədd) və minimum qiymət (aşağı hədd) var.

Misal:
Ölçmədə verilmiş uzunluğun maksimim qiyməti 15 sm götrülür.
 
Minimum qiymət = 14.5 sm
 
Bu ona görədir ki, 14.4 ən yaxın sm üçün 14sm olar.
 
Maksimum qiymət = 15.49999…sm

Bizə bunu 15.5 sm kimi yazmağa icazə verilir.

Qayda: Ölçmədə təqribi qiymət dəqiqdirsə, onda hədlər ölçülən qiymətlərin maksimum və minimum qiymətinin yarısıdır.
 
Məsələn, ən yaxın mm-ə 2.8 sm, verilən qiymət = 0.1
 
Maksimum = 2.8 + 0.1/2 = 2.8 + 0.05 = 2.85
Minimum = 2.8 - 0.1/2 = 2.8 – 0.05 = 2.75

 

Məsələyə tətbiqi

Misal 1:
Uzunluğu 12sm, eni 10 sm olan düzbucaqlının sahəsi üçün maksimum qiyməti hesablayın.

Maksimum uzunluq = 12 + 0.5 = 12.5 sm
Maksimum en = 10 + 0.5 = 10.5 sm
Maksimum sahə = 12.5 x 10.5 = 131.25 sm22

Misal 2:
500 ÷ 100 -ün maksimum qiymətini tapın (rəqəmlər ən yaxın 100-ə qədər verilmişdir)

500-ün Mak.qiyməti = 500 + 50 = 550
100-ün Min.qiyməti = 100 – 50 = 50
500 ÷ 100-ün Mak. qiyməti 550 ÷ 50 = 11

Qeyd: Bölmə üçün,

maksimum mak. ÷ min.

minimum is min. ÷ mak.

Çıxma üçün,
 

maksimum = mak. – min.

minimum = min. – mak.

 


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.