skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Ədəd (Orta) - ədədin standart şəkli
 
Ədədin standart şəkli | Standart şəkildən olan ədədlərdən istfadə ilə məsələlər | Toplama və çıxma
 

Ədədin standart şəkli

Bu çox böyük və ya çox kiçik ədədlərin yazılmasının sadələşdirmə yoludur. Bu çox böyük və ya çox kiçik ədədlərin yazılmasının sadələşdirmə yoludur:

 

A x 10n
 

Burada 1 < A < 10 və n onluq nöqtənin hərəkət etdiyi mərtəbələrin sayıdır.

Misal 1: 253000000 rəqəmini standart şəkildə yazın.

Üsul:

1) Onluq nöqtə qoymaqla 1 və 10 arasında ədədi alın

= 2.53

2) x10n n = 8 ilə mərtəbə qiymətlərini bərpa edin
        2.53000000
           ‹———
           87654321

3) 2.53 x 108 kimi yazin

Misal 2: 0.00000067 standart şəkildə yazın.

1) 6.7 (1 və 10 arasında ədəd)

2) 6.7 x 10n

n = –7 ( çünki nöqtə digər istiqamətə hərəkət edib)

3) 6.7 x 10-7

Qeyd - 1-dən aşağı olan ədədlər n-in mənfi qiymətinə malikdirlər.

 

Standart şəkildə olan ədədlərdən istifadə ilə məsələlər

Misal 1: (16.5 x 104) x (8 x 102) = ? qiyməti hesablayın

Cavabı standart formada yazın.

Kalkulyatordan istifadə edərək

Düymə ardıcıllığı belədir: 16.5 exp 7 x 8 exp 3 = 132000000

 

= 1.32 x 108

Qeyd: kalkulyator bəzən standart formanı müxtəlif cür yazır. Ekranda yazılanı sadəcə köçürməyin.


Kalkulyatorsuz üsul

MulƏdədləri vurun: 16.5 x 8 = 132.0

Qüvvətləri vurun 104 x 102 = 106

132 x 106 = 1.32 x 102 x 106

= 1.32 x 108


Misal 2: 2.4 x 1011 ÷ 1.2 x 10-4 = ? hesablayın

Kalkulyatordan istifadə edərək

Kalkulyatoru eyni yolla, amma ÷ istifadə etməklə işədin

Kalkulyatorsuz üsul

2.4 ÷ 1.2 = 2

1011 ÷ 10-4 = 1015

2.0 x 1015
 
 

Standart şəkildə yazılmış ədədlərin toplanması və çıxılması

Standart formada toplama və çıxma üçün aşağıdakı üsullar tətbiq olunur.

Kalkulyator:
eyni üsul amma + or – -istifadə edin.

Kalkulyator olmadan:
sadə ədədləri dəyişin, hesablamanı aparın və sonra cavabları standart şəkildə yazın.

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.