skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Ədəd (yuxarı) – Rasional və İrrasional ədədlər
 
Rasional ədədlər | İrrasional ədədlər
 
Rasional ədədlər

Kəsr şəklində dəqiq yazıla bilən ədədlər rasional ədədlər adlanır.

Məsələn, ¾, ½, 5.33333... , 6, hamısı rasional ədədlərdir.

Qeyd: 5.3333… = 5 1 (rasional)  
    3    

Onluq kəsr sonlu və ya sonsuz dövri onluq kəsrdirsə, o rasionaldır.

 

İrrasional ədədlər

square_root_2 kimi ədəd irrasionaldır, çünki o sonlu və ya sonsuz dövrü onluq kəsr şəklində yazıla bilməz.

 pi_symbol  (pi ədədi) irrasionaldır, çünki sonsuz , dövürsüz onluq kəsrdir .

Dəqiq olmayan bütün kvadrat köklər və kub köklər irrasionaldır.

Misal: 27 və 35 arasında irrasional ədədi tapın.

 

(27 + square_root_2 ) irrasionaldır.


Misal 2:
İrrasional ədədi kvadrata yüksəltsək, həmişə rasional ədəd alarıq. Müşahidə edin:

  square_root_2)2 = 4 Kvadrat kökü kvadrata yüksəltdikdə, rasional ədəd alırıq.  
    Amma ( pi_symbol)2 də irrasionaldır.  
    Bu halda verilmiş qayda ödənilmir.  


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.