skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Ədəd (yuxarı) – İrrasional ədədlər
 
İzahı | İrrasional ədədlərin sadələşdirilməsi | Kəsrin məxrəcinin irrasionallıqdan azad edilməsi | Məsələlər | Məxrəcin irrasionallıqdan azad edilməsi
 
İzahı

Sonsuz dövrü onluq kəsr şəklində göstərilə bilməyən ədədlərə irrasional ədədlər deyilir.

Beləliklə,  square_root_02  irrasional adlanır.

 

İrrasional ədədlərin sadələşdirilməsi

a. Toplama və çıxma

Qayda: Yalnız eyni ədədlərin kvadrat köklərini toplaya və ya çıxa bilərik.

square_root_02+square_root_02 
  = 2 square_root_02
     

square_root_02 – 2 square_root_02 
  = 3 square_root_02
     

square_root_02+squareroot_3large 
  = sadələşdirilə bilməz.


b. Vurma və Bölmə

Qayda: İrrasional ədədləri vura və bölə bilərik.
 

square_root_02squareroot_3large 
  squareroot_6large
 

squareroot_6large÷ squareroot_3large 
 
=  square_root_02
       

Note:


 squareroot_6large÷ 2
  sadələşdirilə bilməz.
But

squareroot_6largex 2
  = 2 squareroot_6large

İrrasional ədədləri tam ədədlərə vurduqda və ya böldükdə bu qaydadan istifadə edə bilərik.

 

Vürüğun kök altından çıxarılması
   
squareroot_24largesquareroot_4x6largesquare root 4 proper x squareroot_6large= 2 x squareroot_6large = 2 squareroot_6large
So
 
 squareroot_24large= 2 squareroot_6large

Kvadrat kök daxilindəki ədədin vuruqlarından biri kvadrat ədəddirsə, onda kvadrata vurula və kənara çıxardıla bilər.
 
 squareroot_27largesquareroot_9x3large= 3 squareroot_3large

 
İrrasional ədədlər üzrə məsələlər

Misal 1: Düzbucaqlının uzunluğu (2 + squareroot_3large)sm, eni isə (3 – squareroot_3large)sm-dır. Düzbucaqlının sahəsini tapın.

  Sahə = (2 + squareroot_3large) (3 – squareroot_3large) = 6 – 2 squareroot_3large +3 squareroot_3large – 3
  Sahə = (3 + 3 squareroot_3large) sm

Misal 2: Sadələşdirin squareroot_8 x squareroot_3large =
squareroot_8 x squareroot_3largesquareroot_24large= 2 squareroot_6large

 
Məxrəcin irasionallıqdan azad edilməsi.

Bu məxrəcin irrasionallıqdan azad edilməsi üsuludur.
Misal 1:
3
=
3
x
 square_root_02 = square_root_02  
 

square_root_02

 
square_root_02
  _____
square_root_02
 
2
 

Qayda: Məxrəci rasional etmək üçün surət və məxrəci - məxrəcin qoşmasına vuraq lazımdır.

Misal 2: Məxrəc ifadə olduqda.

 
  5  
=
    5   
x
( 2 – squareroot_3large) = 5 ( 2 – squareroot_3large)
 
(2 + squareroot_3large)
 
( 2 + squareroot_3large)
  ( 2 – squareroot_3large)   4 – 2   squareroot_3large+ 2 squareroot_3large – 3
               
   
=
5(2 – squareroot_3large)
=
5 ( 2 – squareroot_3large)    
     
1  
       

Qayda:
Kəsrin məxrəcini irrasionallıqdan azad etmək üçün kəsrin surət və məxrəcini məxrəcin qoşmasına vurmaq lazımdır. This eliminates the surd from the denominator.

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.