skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Ədəd (yuxarı) – Dövri onluq kəsrin adi kəsrə çevrilməsi
 
Misallar
 
Misallar

Bu sual yuxarı sinif imtahanları üçün nəzərdə tutulub və ciddi hazırlıq tələb edir.

Misal 1: 1.7777… kəsrə çevirin.

Üsul:
Əgərx = 1.7 onda
10x
=
17.7 olarsa və bərabərliyin hər iki tərəfində əmsalları bir vahid azaltsaq çıxsaq aşağıdakı həlli alacağıq:
   
9x
=
16  
   
x
=
16/9  
   
x
=
1
7
9
 


Misal 2:
0.3232323232… kəsrə çevirin..

Qoyx = 0.32323232…olsun (çünki iki dövri rəqəm var, onu 100-ə vurun).
100x =
 
32.323232…
   
x =
 
0.323232…
  (çıxma)
99x =
  32    
x =
  32/99    


Misal 3: 0.084848484… kəsrə çevirin.

(Qeyd: 0 dövri deyildir).
 1000x
=
84
.848484…   (nöqtəni hərəkət etdirmək üçün x1000)
  10x
=
0
.848484…   (nöqtəni hərəkət etdirmək üçün x10)
990x
=
84
    (çıxma)
x
=
84
     
   
990
    (ixtisar et)
x
=
14
     
   
165
     


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.