skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Elektrik qurğularından istifadənin dəyəri (yuxarı)
Enerjinin ötürülməsi | Faydalı iş əmsalı | Enerjinin ölçülməsi və dəyərin hesablanması
 
Enerjinin ötürülməsi

Evlərə və sənayedə ötürülən enerji elektrik enerjisidir. Bu ona görədir ki, o aşağıdakılar kimi asan ötürülür.
  • istilik (istilik enerjisi)
  • işıq
  • səs
  • hərəkət (kinetik enerji)

Məsələn, fen elektrik enerjisini istilik və hərəkət (kinetik) kimi ötürür. Enerjinin bəzi hissəsi səs kimi sərf olunur.

 

Faydalı iş əmsalı

Qurğu nə qədər faydalı enerji ötürsə, faydalı iş əmsalı də bir o qədər çox olar.

Səmərəlilik aşağıdakı bərabərlikdən istifadə olunaraq hesablana bilər.

 

Faydalı iş əmsalı =

qurğu ilə ötürülən faydalı enerji
Qurğuya verilən ümumi enerji
 

Məsələn, fen 1000 С elektrik enerjisini 350 С istiliyə, 150 С kinetik enerjini 500 С səsə çevirsə, onun faydalı iş əmsalı aşağıdakı kimi hesablanacaq.

 

Faydalı iş əmsalı
=

 

=

 

=

350 + 150
1000

500
1000
 
 
0.5

Qurğunun ötürdüyü enerji miqdarı asılıdır:

  • qurğunun nə qədər müddət işlək vəziyyətdə olmasından
  • qurğunun enerjini (öz gücünü) nə qədər tez ötürməsindən

 

12.4_electrical_efficiency

Enerjinin ölçülməsi və dəyərin hesablanması

Enerji С (coul) ilə ölçülür, amma bu enerjinin kiçik miqdarıdır. Bunun əvəzinə elektrik təchizatı şirkətləri kilovatt-saat adlanan daha böyük ölçü vahidindən istifadə edirlər.

Qurğunun gücü vatt (Vt) və ya kilovattla (kVt) ölçülür.

1 kVt = 1000 Vt

Qurğuya ötürülən enerjinin kilovatt-saatlarının (vahidlərinin) sayı bu düsturdan istifadə olunmaqla hesablanır.

 

Ötürülən enerji

=
güc

x

vaxt

 
 

(kilovatt-saat, kVt s)

 

(kilovatt, kVt)

 

(saat, s)

 


Bu enerjinin dəyəri bu formuldan istifadə olunaraq hesablana bilər.

  Ümumi dəyər
=
vahidlərin sayı
x hər vahidə görə dəyər  

Məsələn: paltaryuyan maşın 3 kVt gücə malikdirsə və həftədə 4 saat istifadə olunursa, elektrik enerjisinin bir vahidi 8 qəpik olduqda ümumi dəyər nə qədər olar?

  İstifadə olunan vahidlərin sayı
=
güc x vaxt
   
=
3 x 4
   
=
12 vahid    
           
  Ümumi dəyər = vahidlərin sayı x vahid üzrə dəyər  
    =
12
x   8p
    =
96q
     

Qurğu ilə ötürülən elektrik enerjisinin ümumi miqdarı belə hesablana bilər:

 

Ötürülən enerji

=
güc
x
vaxt  
 
(coul, C)
 

(vatt, Vt)

  (saniyə, san)  

Beləliklə, 4 saat işlək vəziyyətdə olan eyni paltaryuyan maşın ilə ötürülən enerjinin miqdarını hesablamaq üçün:

  Güc vattla
=
3000          
  Vaxt saniyə ilə
=
4 x 60 x   60    
   
=
14,400          
               
  Ötürülən enerji
=
güc x   vaxt    
   
=
3000 x   14400    
   
=
43,200,000 C    

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.