skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 

Hərəkətin izahı və ölçülməsi (yuxarı)
 

Orta sürət | Məsafə-vaxt qrafiki | Tezlik-vaxt qrafiki | Təcil və Tormozlama 
 

Orta sürət

İstənilən gedişdə nəqliyyat vasitəsinin sürəti dəyişkən olacaq, amma onun orta sürəti götürülmüş ümumi məsafə və vaxt bilindikdə hesablana bilər.

 

Orta sürət (m/san)

=

Gedilən məsafə (m)
Götürülmüş vaxt (san)

 

Beləliklə, velosipedçi dəqiqədə (60 saniyə) 600 metr hərəkət edirsə, onun orta sürəti:

 

Orta sürət

=

600
60

 
   

=

10 m/san

 

Məsafə-vaxt qrafiki

Obyekt düz xətt üzrə hərəkət edirsə, onun müəyyən nöqtədən məsafəsi məsafə-vaxt qrafiki kimi göstərilə bilər. .
 
12.6_distancetime_graph


A-B xətti dəyişməz sürətlə hərəkət edən maşını göstərir. O hər 5 dəqiqədə 2 km qət edir.

C-D xətti də dəyişməz sürəti göstərir, amma o daha yavaş gedir və hər 5 dəqiqədə 1 km qət edir.

Yamacın əyilmə bucağı obyektin sürətini verir.

 

Əyilmə bucağı

 
 
 
=

Qət edilmiş məsafə
time taken

 
     

Gradient of line A-B

=

6 km
15 minutes
 
       
 

=

0.4 km/min
 
       

Gradient of line C-D

 =

2 km
10 minutes
 
       
 

=

0.2 km/min
 

The steeper the slope of the graph, the greater the speed it represents.

The horizontal line, B-C, shows that the car has stopped.

The distance stays at 6 km from where the car set off.

 

Velocity–time Graph

Velocity is speed in a given direction.

Velocity-time graphs
can represent the movement of an object.
 
12.6_velocitytime_graph


Between K and L the velocity of the car is 0 m/s. It is stopped.

Between L and M the car's velocity is increasing at a constant rate. Every second its velocity increases by 2.5 m/s.

A diagonal line shows an object is moving with constant acceleration.

The gradient of the line gives the acceleration.

Gradient of L-M

=
change in velocity
time taken
 
       
 
=
12.5  
      5  
       
 
=
2.5 m/s2  

The steeper the slope of the line, the greater the acceleration.

Between M and N the velocity stays at 12.5 m/s.

A horizontal line shows a constant velocity.

The area under a velocity-time graph represents the distance travelled.

Area under line L-M

=
½ x height of triangle x base of triangle
 
=
½ x 12.5 x 5
 
=
31.25

So the car covered 31.25 m whilst accelerating.

The area under line M-N

=

height of rectangle x width of rectangle
 

=

12.5 x 2.2
 

=

27.5

So the car travelled 27.5 m at a constant velocity.
     

The total distance travelled

=

31.25 + 27.5
 

=

58.75 m


 

Acceleration and Deceleration

Acceleration is the rate at which the velocity of an object changes.

This equation is used to calculate the steady acceleration of an object, travelling in a straight line.

acceleration (m/s2)
=
change in velocity (m/s)
    time taken for change (s)

If a car accelerates from a velocity of 10 m/s to 50 m/s in 5 seconds its acceleration will be:

Acceleration
=
(50 -10)  
 
5
 
       
 
=
40  
     5  
       
 
=
8 m/s2  

The rate that an object's velocity decreases is called its deceleration.

It is calculated using the same equation.

If a car is travelling at 20 m/s and it comes to a halt in 5s, its deceleration is:

Deceleration
=

(20 – 0)
5

 
 
=

20
5

 
 

  =

4 m/s2

 


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.