skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 

Qüvvə və Təcil (yuxarı)

Qarşılıqlı təsir qüvvəsi | Tarazlaşdırılmamış qüvvə | Tarazlaşdırılmamış qüvvə | Qüvvə, Kütlə və Təcil
 
Qarşılıqlı təsir qüvvəsi

İki cisim qarşılıqlı təsirdə olduqda onlar bir-birinə qüvvə tətbiq edirlər.

Bu qüvvə qiymətcə eyni olur, amma əks istiqamətə yönəlir. Onlar bərabər və əks olurlar.

Divarın qüvvəsi maşının qüvvəsinə bərabərdir.

12.7_forces_in_pairs
Tarazlaşdırılmış qüvvə

Cismə təsir edən qüvvələr bir-birini tarazlaşdırarsa onlar cismin hərəkətinə təsir etməyəcək.

Cisim hərəkətsizdirsə, o sükunət halında qalacaq.

Cisim hərəkət edirsə, sabit sürətlə hərəkət etməyə davam edəcək.

Mühərrikin ilkin qüvvəsi yol və havanin sürtünmə qüvvəsinə bərabərdir, beləliklə, maşın sabit dəyişməz sürətdə gedir.

 

12.7_balanced_forces
Tarazlaşdırılmamış qüvvə

Maşının sürətini dəyişmək üçün qüvvələr qeyri-bərabər olmalidir.

Mühərrikin qüvvəsi sürtünmə qüvvəsindən böyükdürsə, maşın sürətini artıracaq.

Sürtünmə mühərrikin qüvvəsindən böyükdürsə, maşın sürətini azaldacaq.

Tarazlaşdırılmamış qüvvənin ölçüsü nə qədər böyük olsa, obyekt bir o qədər böyük sürət alar və ya sürətini azaldar.

Hərəkətsiz cisim qiymətcə böyük qüvvənin istiqamətinə doğru hərəkət etməyə başlayacaq.

 

Qüvvə, Kütlə və Təcil

Obyektin sürətini artırması üçün tarazlaşdırılmamış qüvvə işə keçməlidir.

Qüvvə nə qədər böyük olsa, təcil də bir o qədər böyük olacaq.

Cismin kütləsi də təcilə təsir edir.

Eyni qüvvə müxtəlif ölçülü obyektlərə tətbiq olunursa, az kütləli obyekt daha böyük sürətə malik olacaq.

İkiqatlı avtobus və mikroavtobusun itələnməsini fikirləşin. Avtobusun mikroavtobus ilə eyni sürətdə olması üçün daha böyük qüvvə tətbiq etməli olacaqsınız.

Qüvvə, kütlə və təcil bu bərabərlikdə əlaqələndirilir:

Qüvvə
=

Kütlə

x

Təcil

və ya
F = ma
(N)
 

(kq)

 
(m/s 2 )
   

Beləliklə, bir kiloqram kütlənin 1 m/s2-da təcilinin artması üçün bir Nyuton qüvvə lazımdır.


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.