ƏəIıĞğÖÖŞşÇçÜü skoool™.com

skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Elektromaqnit qüvvələr (Yuxarı)
 
Elektromaqnitlər | Elektromaqnitlərdən istifadə | Elektrik cərəyanının Mühərrik effekti | Elektrik mühərriki
 

Elektrik mühərriki

Elektrik cərəyanı maqnit sahəsini yaradır. Bu elektrik cərəyanının maqnit effekti adlanir. Bundan elektrik mühərrikləri və elektrik açarları kimi əşyaları hərəkət etdirmək üçün istifadə oluna bilər.

Cərəyan naqil halqasından keçərkən halqa zolaq maqnit kimi olur – bir sonluğu şimal qütblü, digəri isə cənub qütblü olur. Buna elektromaqnit deyilir.

Elektromaqnitdə cərəyanı dəyişmək elektromaqnitin qütblərini dəyişir.

Elektromaqnitin gücü bunlarla arta bilər:

  • Halqadakı cərəyanın artırılması
  • Halqadakı dönmələrin sayının artırılması
  • Halqaya dəmirdən mərkəz qoymaq

 

Elektromaqnitlərdən istifadə

Elektromaqnitlər tullantı sahələrində maşınları qaldırmaq üçün, elektrik zəngləri və elektrik açarlarında istifadə olunur.

Elektrik açarı ondan axan cərəyan müəyyən rəqəmdən yuxarı qalxdıqda dövrəni kəsmək üçün hazırlanmış təhlükəsizlik qurğusudur.

Şəkil elektrik açarının necə işlədiyini göstərir.

  • Cərəyan kontaktlar və elektromaqnitlərdən axır.
  • Cərəyan çox yüksək olursa, elektromaqnit daha güclü olur və dəmir tutacağı özünə tərəf çəkir.
  • Sonra yay kontaktları ayırır və dövrə kəsilir.
  • Dövrəni yenidən birləşdirmək üçün kontaktları geri qaytaran yenidən işə salma düyməsi basılır.
12.20_motor effect_V2
 

Elektrik cərəyanının Mühərrik effekti

Cərəyanlı naqil maqnit sahəsinə yerləşdirildikdə qüvvə ilə üzləşə bilər.

Şəkil naqilin yuxarıya doğru necə hərəkət etməsini göstərir. Maqnitin qütbləri və ya naqildən keçən cərəyanın istiqaməti əksdirsə, naqil aşağıya doğru hərəkət edəcək. bu elektrik cərəyanının mühərrik effekti mühərrik effekti adlanır.

Naqil üzərindəki qüvvə daha güclüdür:

  • Cərəyan artırsa
  • A daha güclü maqnit istifadə olursa
  • A naqilin daha uzun hissəsi sahədədirsə

12.20_motor_effect

Elektrik mühərriki

Halqa maqnit sahəsinə yerləşdirilibsə dönəcək. Bu ona görədir ki, cərəyan halqanın hər iki tərəfi boyunca əks istiqamətə hərəkət edir.

Bir tərəf yuxarıya qalxır, digəri isə aşağıya enir.

Bu əsasən mühərrikin necə işləməsidir.

Dönmə effekti daha güclüdür:

  • Cərəyan artırsa
  • A daha güclü maqnit istifadə olursa
  • Halqa üzərində dönmə daha çoxdursa


 

12.20_electric_motor

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.