skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Cəbr (orta) – Mötərizələr
 
Mötərizələr | Mötərizəli tənliklər | İkiqat mötərizələr
 
Mötərizələr

Mötərizələr hədləri birlikdə qruplaşdırmaq üçün istifadə olunur.
Mötərizələri açmaq istəyiriksə, onda mötərizə daxilindəki hər bir toplananı xaricdəki ədədə vurmaq lazımdır.

3 (y + 2) = 3 x y + 3 x 2 = 3y + 6

3 ədədini y və 2–yə vurmaq lazımdır.

5 (y – 3) = 5 x y – 5 x 3
= 5y – 15
Mötərizəli tənliklər

Misal 1: 5 (y – 3) = 20 həll edin
Mötərizələri götürün

  5y – 15 = 20
  5y = 20 + 15
  5y = 35
  y = 35 5-ə bölün
  y = 7


Misal 2: solve p + 4 = 5  
 

   3

 

Qeyd:p+4-ü mötərizəyə alsaq. Belə ki, (-4) birinci olmaz.

p + 4 = 5
(3-ə vurun)
 
 

   3

   

  p + 4 = 5 x 3
 
  p + 4 = 15
(hər iki tərəfdən – 4)
  p = 15 – 4
 
  p = 11  

 
İkiqat mötərizələr

Misal 1:
 
(y + 3)(y + 2) = y(y + 2) + 3(y + 2)

= y2 + 2y + 3y + 6

= y2 + 5y +6

Qeyd: ikinci mötərizəni əvvəlcə y-ə və sonra 3-ə vururuq.

Misal 2:
 
(y + 5)(y - 2) = y(y - 2) + 5(y - 2)

= y2 - 2y + 5y - 10

= y2 + 3y - 10Misal 3:
 
(x - 3)(x - 4) = x(x - 4) - 3(x - 4)

= xx - 4x - 3x + 12

= x2 - 7x + 12

Qeyd: Bu dəfə -3-ə vururuq. Bu ikinci mötərizədə işarələri dəyişir.

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.