skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Cəbr (orta) – Riyazi ifadələr
 
Riyazi ifadələr yazmaq | Tənliklərin qurulması
 

Cümlələrdən ifadələr yazmaq

Cümlədən ifadə yazmaq üçün sadələşdirmə qaydasından istifadə edə bilərik.

Misallar:

Aynurun m konfeti, Samirin y konfeti var. İkisinin birlikdə nə qədər konfeti var?

Onların m+y konfeti var.

Bunlar oxşar olmayan şərtlərdir, belə ki, bu cavabı sadələşdirə bilmərik. Bu ifadə kimi yazılır.


Aysunun Rəhilədən 5 ədəd çox konfeti vardır. Aysunun neçə konfeti var?

Aysunun m + 5 konfeti var (oxşar olmayan hədlər)


Səbinənin konfetləri Asimin konfetlərindən 2 dəfə çoxdur. Səbinənin nə qədər konfeti var?

Səbinənin 2 x y = 2y konfeti var (vurma işarəsini buraxmaqla 2y-ə sadələşdirilə bilər)


Orxanın konfetlərinin sayı Səlimin konfetlərinin sayının yarısına bərabərdir. Orxanın nə qədər konfeti var?

Orxanın m / 2 =

m konfeti var (bölmə)

  2

Nadirin konfetləri Nərgizdən n dörd ədəd azdır.

Nadirin m – 4konfeti var (oxşar olmayan hədlər).

 

Tənliklərin qurulması

Tənlik qurmaq barədə çox məlumat verilib.

Misal 1:  ədədi 3-ə vurur, sonra 5 əlavə edirəm. Cavab 32-dirsə, ədəd neçədir?

Qoy ədəd y olsun.

Ədədin 3 dəfəsi = 3y

5 əlavə edirik 5=3y+5

beləliklə, 3y+5
=32. y tapmaq üçün bu tənliyi həll edə bilərik.
3y
= 32 – 5
(–5)
3y
= 27
(3-ə bölün)
y
= 27/3
 
y
= 9
 
Ədəd 9-dur.  

Misal 2: Düzbucaqlının uzunluğu (m + 3) sm, eni 5 sm-dır. Sahə 50 sm2 olduqda, düzbucaqlının uzunluğunu tapın.

Sahə = Uzunluq x En
   50 = ( m + 3) x 5

Bizə lazımdır ki, mötərizələr üç və m-in birlikdə uzunluğu əmələ gətirdiklərini göstərsin

Tənlik 5( m +3) = 50

m-i tapmaq üçün bu tənliyi həll edə bilərik.

5 m + 15

= 50 (– 15)

5 m

= 50 – 15  

5 m

= 35 (5-ə bölün)

m

= 35/5  

m

= 7  

uzunluq

= m + 3  
 
= 7 + 3  
 
= 10 sm  


Misal 3: Düzbucaqlının uzunluğu t-dir. Eni uzunluğundan 5 sm azdır. Perimetri 50 sm-dırsa, t ilə tənliyi qurun və düzbucaqlının uzunluğu və enini tapmaq üçün onu həll edin.

uzunluq = a
en = a – 5
Perimetr = a + a + (a - 5) + (a -5 )

50 =

2a + 2a – 10

 
50 =

4a – 10

(+10)
     
50 +10=

4a

 
60 =
4a (4-ə böl)
60/4 =
a  
15 =
a  
     
uzunluq = 15 cm
  en = 15 – 5 = 10 cm
 

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.