skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Cəbr (orta) – Əvəzləmə və düstur
 
Əvəzləmə | Düstur
 

Əvəzləmə

p-nin qiyməti 4 ədədi olsun. Bu o dəməkdir ki, ifadədə p-ni 4 ilə əvəz edə bilərik.

Bununla da
p + 2  
= 4 + 2 = 6
     
 
p – 1  
= 4 – 1 = 3
     
 
3p  
= 3 x 4 = 12
     
 
p  
= 4 = 2
 
2  
   2

p3 = 4 x 4 x 4 = 64

Deyirik ki, ifadədə p-ni 4 ilə əvəz etdik.

Misal: t = 3 və m = 5, aşağıdakı ifadənin qiymətini tapın. :

7t = 7 x 3 = 21

2t  + 4m = 2 x 3 + 4 x 5
  = 6 + 20
  = 26
   
5t2 = 5 x 3 -ün kvadratı
  = 5 x 9
  = 45
   
4m + 2t = 4 x 5 + 2 x 3
10
     10
 
   
  = 8

 

Düstur

Aşağıdakı düstura baxaq P = 2L + 2W.

Əgər L = 5 və W = 7, verilirsə, bu qiymətləri düsturda yerinə qoymaqla biz P-nin qiymətini tapa bilərik::

P = 2 x 5 + 2 x 7

P = 10 + 14

P = 24


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.