skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Ədəd (Orta) – Tam ədədlər
 
Müsbət və mənfi ədədlər | Vurma və Bölmə
 

Müsbət və mənfi ədədlər

Ədədlər sırası: -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bu -10-dan +10-a qədər olan ədədlər sırasıdır.

Qeyd: müsbət ədədləri + işarəsi olmadan yaza bilərik.

Bu ədədlərlə ikiqat işarələrimiz olacaq: + –, + +, –  – və – +

Bunları tək işarələr olan + və ya – ilə əvəz etmək daha asandır.

– + ilə əvəzlənə bilər –

+ + və ya – – + ilə əvəzlənə bilər

Misal 1:

6+ – 4 = 6 – 4 = 2 

6 – + 4 = 6 – 4 = 2 

6 + + 4 = 6 + 4 = 10

6 –  – 4 = 6 + 4 = 10

Qayda: İkili işarələr müxtəlifdirsə, onlar - olur

Onlar eynidirsə, + olur

İndi ədədlər sırasında toplama və çıxma edə bilərik.


Misal 2:

4 – 7 = –3

Ədədlər sırasında 4-dən başlayırıq və aşağıda göstərildiyi kimi 7 vahid sola çəkirik.

-7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7

                      ^                       ^

                    Son _________Əvvəl
 
                     7-ni çək
   

–3 + 7 = 4

-3-dən başlayırıq və aşağıda göstərildiyi kimi 7 vahid sağa çəkirik.

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

     ^                     ^

 
             7-ni çək
 

–1 – 5 = –6

-1-dən başlayırıq və 5 vahid sola çəkirik.

Qayda: birinci ədəddən başlayın və sağa + tərəfə, sola – tərəfə hərəkət etdirin.

 

Vurma və bölmə

İki yeni qayda öyrənməliyik.

Qayda 1: eyni işarəli iki ədədi vurarkən və ya bölərkən müsbət ədəd alırıq.

Məsələn, +3 x +5 = +15; –3 x –5 = +15; +6 ÷ +3 = +2;

-6 ÷ –3 = +2

Qayda 2: müxtəlif işarəli iki ədədi vurarkən və ya bölərkən mənfi ədəd alırıq.

Məsələn, +3 x –5 = –15; –3 x +5 = –15; 6 ÷ –2 = -3; –6 ÷ 2 = –3


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.