skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Ədəd (orta) – Nisbət
 
Nisbətlərin sadələşdirilməsi | Ədədin verilmiş ədədlə mütənasib hissələrə bölünməsi | Nisbətdə məchul həddin tapılması
 

Nisbətlərin sadələşdirilməsi

Bu şagirdlərin nisbət üzrə ala biləcəkləri üç növ sualdan biridir.

Misal 1: Yazın və nisbəti sadələşdirin.

Ülvi və onun bacısı Sevinc 80 sm və 120 sm hündürlüyündədirlər. Onların hündürlüklərinin nisbətini yazın.

Ülvi
 
Sevinc
 
80
:
120
 

Arasında : verilmiş ədədləri yazın. Onlar eyni vahiddə olmalıdırlar.

Hər iki tərəfi eyni ədədə bölməklə sadələşdirin.

80
:
120
 
÷
40
 
2
:
3
 

Ülvinin hündürlüyünün Sevincin hündürlüyünə nisbəti 2 : 3-dür.

Vahidlər fərqlidirsə, məsələn, 90 sm : 1.5 m, onları eyni adlı ölçü vahidlərinə gətirmək lazımdır.

90
:
150
 
 
÷
30
3

:

5
 

 

Ədədin verilmiş ədədlə mütənasib hissələrə bölünməsi.

Misal 1: 80AZN pulu Anar və Arzu arasında 3:5 nisbətində bölün.

Bu o deməkdir ki, Anar 3 hissə, Arzu isə 5 hissə əldə edir.

3 + 5 = 8 hissəbirlikdə,

beləliklə, £80 ÷ 8 = £10
  (bir hissənin dəyəri)
     
Anar= 3 hissə, belə ki, 3 x 10 = 30AZN

Arzu = 5 hissə, belə ki, 5 x 10 = 50AZN

Bu əməliyyatlar üçün olan qaydalar aşağıdakı kimidir:

a) nisbətdəki ədədləri toplayın
b) miqdarı bu cəmə bölün
c) nisbətdəki ədədləri bu qiymətə bölün

 

Nisbətdə məchul həddin tapılması

Misal 1: Parça 2:3 nisbətində bölünür. Böyük hissə 15 sm uzunluğundadırsa, kiçik hissə nə qədərdir?

Böyük hissə = 3 hissə

3 hissə = 15sm

1 hissə = 15 ÷ 3 = 5sm

Kiçik hissə = 2 x 5sm = 10 sm.


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.