skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 

Ehtimal (Yuxarı) – Şərti ehtimal  

Şərti ehtimala misal | Daha çətin məsələlər

Şərti ehtimala misal

Bu hadisənin ehtimalına əvvəlki hadisə təsir etdikdə olur.

Misal:çantadakı 6 mavi və 4 yaşıl diskdən iki disk birinci disk əvəz olunmadan seçilir.

a) Eyni diski götürmək ehtimalı nə qədərdir?

P (M) = 6/10 birinci disk üçün.

P (M) = 5/9 ikinci disk üçün, çünki geridə yalnız 5 mavi və çantada 9 disk qalır.

Belə ki, P (MM) = 6/10 x 5/9 = 30 /90           

P (YY) = 4/10 x 3/9 =12/90
 
P (eyni rəng)
 
= 30/90 +12/90
 
= 42/90
 
= 7/15
 
b) İki müxtəlif rəngli disk çıxarmağın ehtimalı neçədir? ?
 

P (MY) 

= 6/10 x 4⁄9 = 24⁄90
P (YM) 

= 4/10 x 6⁄9 = 24⁄90 

P (müxtəlif rəng)

= 24⁄90 + 24⁄90 

= 48⁄90

= 16⁄30

= 8/15


 

Daha çətin məsələlər

“Ən azı” məsələləri
Misal 1: Yuxarıdakı Şərti Ehtimal məsələsində ən azı bir yaşıl diskin çıxarılma ehtimalı nədir?

Bu halda yeganə maraqlanmadığımız nəticə iki mavi diskdir. Belə ki, yaza bilərik:

P (ən azı 1 Y) = 1 – P (MM)
  
= 1 – 1∕3
 
= 2∕3
   

Bu ümumi qayda kimi yazıla bilər:

P (ən azı bir) = 1 – P (heç bir)


Digər məsələlər
Misal 2: Behbud və Cavid üç tennis seti oynayırlar. Behbudun birinci seti udma ehtimalı 0.4-dür.

Behbud seti udursa, onun növbəti udma ehtimalı 0.7-dir.

Cavid seti udursa, onun növbəti udma ehtimalı 0.8-dir.

a) Cavidin bütün setləri udma ehtimalını hesablayın.

P (Cavid 3 set udur) 

= 0.4 x 0.7 x 0.7 

= 0.196

b) Behbud ən azı bir set udması ehtimalını hesablayın.

P (Behbud ən azı bir set udur) 

= 1 – P (heç birini udmur) 

= 1 – 0.196

= 0.804


Misal 3:
Mən işə gedərkən mən iki işıqfor, A və B keçirəm.

A-da dayanma ehtimalım 0.4-dür.

A-da dayanmalıyamsa, B-də dayanma ehtimalım 0.8-dir.

A-da dayanmıramsa, B-də dayanma ehtimalım 0.3-dür.

A və B-nin hər ikisində dayanma ehtimalım nə qədərdir?

Ən azı bir dəfə dayanma ehtimalımı hesablayın.

P (dayanma və dayanma) 

= 0.4 x 0.8 
= 0.32 
 
P (A-da dayanmama) 

= 1 – 0.4 

= 0.6
 
 

P (B-də dayanmama) 

= 1 – 0.3
= 0.7
 
 
P (ən azı bir dəfə dayanma) 

= 1 – P (heç bir) 

= 1 – (0.6 x 0.7) 

= 0.58


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.