skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Ədəd (Orta) – Faizlər
 
Faizlər anlayışı | Ədədin faizin tapılması | Faizlə artırma və ya azaltma
İki ədədin faiz nisbəti
 

Faizlər anlayışıs

Faizlər məxrəci 100 olan kəsrlərdir.

Məsələn,
50 faiz (50%) = 50/100 = 1/2
  20 faiz (20%) = 20/100 = 1/5

Kəsrin və ya onluq ədədin faizə çevrilməsi – sadə 100-ə vurun.

Misallar: ½ x 100 = 50
beləliklə
½ = 50%
  ¼ x 100 = 25
beləliklə
¼ = 25%
  1/3 x 100 = 33
1
3
beləliklə
1
3
= 33
1
3
%
  0.35 x 100 = 35
beləliklə
0.35 = 35%
  0.625 x 100 = 62.5
beləliklə
0.625 = 62.5%

Faizin onluq ədədə və ya kəsrə çevrilməsi – sadəcə 100-ə bölün.

Misallar:

28% = 28/100 = 7/25
 

 

75% = 75/100 = ¾
 

 

28% = 28/100 = 0.28
 

 

75% = 75/100 = 0.25


 

Miqdarın faizinin tapılması

Misal 1: 40-ın 25%-ni tapın.

Üsul: 25%-I kəsr kimi yazın və sonra 40-a vurun.

  40-ın 25%-i
=
25
100
x 40
    =
¼ x 40
    =
10


Misal 2: 60-ın 50%-ni hesablayın.

    =
50
100
x 60
    =
½ x 60
    =
30
 

Qeyd: kalkulyatorsuz imtahan zamanı 10% istifadə üçün ən asan faizdir.

10% = 10/100 =1/10 beləliklə, miqdarın 10%-i sadəcə onda birdir, bud a 10-a bölünməklə tapıla bilər.

 

10% of 30 = 30 ÷ 10 = 3

10% of 80 = 8

10% of 250 = 25

10% of 16 = 1.6

10% of 38 = 3.8


Bundan digər faizləri tapmaq üçün də istifadə edə bilərik.

 

30-un 20%-i
= 3 x 2 = 6 (sadəcə 10%-i ikiqat edin)
  30-un 30%-i
= 3 x 3 = 9 (10%-i 3-ə vurun)
  30-un 15%-i
= 30-un 10%-i + 30-un 5%-i
 
= 3 + 1.5
    = 4.5
Bu üsuldan istifadə etməklə kalkulyatorsuz vuruqları 10 və ya 5 olan istənilən faizi hesablaya bilərik.

 

Ədədin faizlə artırma və ya azaltmasının tapılması

Misal 1: 40AZN –ni 8% artırın.

Üsul: 8%-i tapın və üzərinə əlavə edin.

  40-ın 8%-i
= 40-ın 8/100
    = 40 ÷ 100 x 8
    = 3.2 (kalkulyatorlu üsul)

Beləliklə, 40-ın 8%-i = 3.20AZN (qeyd: kalkulyatorda 3.2 olacaq, amma pul üçün 3.20AZN kimi yazılmamalıdır)

İndi bunu 43.20AZN almaq üçün 40-a əlavə edin.

Və ya

40-ın (100 + 8) %
= 108% of 40 tapın
  = 108/100 of 40
  = 40 ÷ 100 x108 (kalkulyatorda)
  = £43.20

Misal 2: 40AZN -nı 8% azaldın.

Bu halda 8%-i çıxırıq.

40AZN – 3.20 = 36.80AZN


Və ya

100 – 8 = 92 beləliklə 40-ın 92%-i = 36.80AZN (cavabı birbaşa verir)Misal 3:
Endirim zamanı bütün qiymətlər 30% azaldılır. Qiyməti 80AZN olan paltonun endirim qiyməti nə qədərdir?

Azalma = 80-nin 30%-i = 24AZN

Endirim qiyməti = 80 – 24 = 56AZN


 

İki ədədin faiz nisbəti

Kəsr kimi yazmaq kimidir, sonra faizə çevrilir.

Misal 1: Sınaqda 20-dən 18 bal toplamışam. Bu faiz kimi nə qədərdir.

 
Kəsr
=
18/20
 
18/20 x 100
=
100 ÷ 20 x 18
   
=
90
 
Beləliklə, 18/20
=
90%

Misal 2: 40 konfetim var, 8-ni yedim. Yediyimin kəsri neçədir?

 
8/40
=
20%
Qalanın faizi nə qədərdir?

 
100 – 20
=
80, beləliklə, məndə 80% qalıb.


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.