skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Ehtimal (Orta) – və/və ya qaydaları
Qaydalar və misallar | Qarşılıqlı İstisna hallar

Qaydalar və misallar

P(YY) P(Y) və P(Y) kimi yazıla bilər. “və” sözünün istifadəsi göstərir ki, biz ehtimalları vururuq.

“və ya” sözü istifadə olunduqda bu (+) bildirir, ehtimalları toplayırıq.

Misal 1: Yaşıl və mavi disklər çantasında ikinci disk seçilməzdən əvvəl birinci disk geri qaytarılmışsa, müxtəlif rəngli 2 disk çıxarmanın ehtimalı nədir?

P(müxtəlif rənglər)
 
= P(YM) or P(MY) 
= (4/10 x 6/10) + (6/10 x 4/10)
 
= 48/100
 
= 0.48


Misal 2:
Mehriban və Ceyhun əkizləri sürücülük sınağından keçirlər. Mehribanın keçmə ehtimalı 0.6, Ceyhunun keçmə ehtimalı 0.2-dirsə, yalnız bir əkizin keçmə ehtimalı nə qədərdir?

P(Mehriban keçmir) = 1 – 0.6 = 0.4 

P(Ceyhun keçmir) = 1 – 0.2 = 0.8

Əgər yalnız bir əkiz keçirsə, onda P (Mehriban keçir və Ceyhun keçmir) = 0.6 x 0.8 = 0.48

Və ya

P(Mehriban keçmir və Ceyhun keçir)= 0.4 x 0.2 = 0.08

 
Beləliklə, P(yalnız bir əkiz keçir)
= 0.48 + 0.08
 
= 0.56 

 

Qarşılıqlı İstisna hallar

P(A və ya B) = P(A) + P(B) yalnız A və B qarışıqlı istisna hal, məsələn, birlikdə baş verə bilməzlər, olduqda işlənə bilər.

Misal 1: Üç kart var (4 Klubların, 3 Almazların, 5 Qumarın). Bunlardan biri seçilsə, 4 və ya Klubu götürmək ehtimalı neçədir?

P(4 və Klub) = P(4) + P(Klub) deyə bilmərik, çünki onlar birlikdə baş verə bilərlər. 4 həmçinin Klub ola bilər, beləliklə, hallar qarşılıqlı istisna deyildir.
 

Misal 2: Bazar ertəsi havanın yaxşı olma ehtimalı 0.3-dür.

Hava yaxşıdırsa, avtobusa çata bilmə ehtimalım 0.8-dir. Yaxşı deyilsə, avtobusa çata bilmə ehtimalım 0.2-dir.

Bazar ertəsi avtobusuma minmə ehtimalım neçədir?

P(hava yaxşıdır və avtobusa minirəm)
= 0.3 x 0.8
 
= 0.24

Və ya

P(hava yaxşı deyil və avtobusa minirəm)
 
= 0.7 x 0.2
 
= 0.14
 
P(avtobusa minirəm)
 
 = 0.24 + 0.14 
 = 0.38


Misal 3: Ceyn alış-verişə gedəndə onun avtobusda getmə ehtimalı 0.25, taksi ilə 0.1 və piyada 0.6-dır. Onun avtobus, taksi və ya piyada geri qayıtmasının ehtimalı nə qədərdir?

a) Avtobus və ya taksi ilə

P

 = 0.25 + 0.1
 = 0.35 

b) Avtobus və ya piyada

P

 = 0.25 + 0.6 
 = 0.85  


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.