skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Cəbr (Orta) – Sadə tənliklərin həll edilməsi
 
Tənlikləri həll etmə üsulları | Ümumi qayda | Mötərizələr | Mötərizəli Tənliklər | Hər iki tərəfində dəyişən olan tənliklər
 
Tənlikləri həll etmə üsulları

Tənlikdə dəyişən, bərabər işarəsi və iki tərəf var. Məsələn:

y + 5 = 7

tənliyi həll etmək üçün dəyişənin qiymətini tapırıq.

Üsul
Tənliyin bir tərəfindən hədləri çıxarın, dəyişəni tək qoyun.

 

y + 5 = 7 (-5 hər iki tərəfdən)  

+5-i götürmək üçün 5 çıxırıq. Hər iki tərəfi bərabər saxlamaq üçün hər iki tərəfdən 5 götürməliyik.

Beləliklə,
y = 7 – 5
  y = 2 tənliyin həllidir.


Misal 1: həll edin y + 8 = 11
(– 8 hər iki tərəfdən)

     y = 11 – 8

 

     y = 3

 
   
Misal 2: həll edin y + 2 = 7
(– 2 hər iki tərəfdən)

     y = 7 – 2

 

     y = 5

 

Qeyd: bu tənliyi həll etmənin tez yolu +2-ni digər tərəfə keçirmək və işarəsini -2-yə dəyişməkdir.

Misal 3:
y + 10 = 14
(-10 hər iki tərəfdən)
          y = 14 – 10
 
          y = 4  
     
Misal 4:
   y - 6 = 2
(+ 6 hər iki tərəfə)
          y = 2 + 6
Qeyd: bu halda 6 əlavə edirik.
 

        y = 8

 
     
Misal 5:
3y = 15
(hər iki tərəfi 3-ə bölün)
    y = 15 ÷ 3
3-ə vurmanı 3-ə bölməyə dəyişə bilərik.
    y = 5  
     
Misal 6:

  y = 2

  7

(hər iki tərəfi 7-yə vurun)
    y = 2 x 7
7-yə bölməni 7-yə vurma ilə dəyişirik.
    y = 14  

 

Ümumi qayda

Vacib ümumi qayda budur ki, həddi tənliyin digər tərəfinə keçiririksə, onun işarəsi +-dən –yə keçiririk.

  • + çevrilir – olur
  • – çevrilir + olur
  • x çevrilir ÷ olur
  • ÷ çevrilir x olur

Birdən artıq hədd varsa, həmişə birinci + və ya – həddi keçirin.

Misal 1: həll edin 2x + 5 = 15 (–5 hər iki tərəfdən)

     2x = 15 - 5

 

     2x = 10

(sonra 2-ə bölün)

       x = 10 ÷ 2

 

       x = 5

 


Misal 2: həll edin x 4 = 2 (+ 4 hər iki tərəfdən)

 

3
   
  x = 2 + 4  
  3  
     
  x = 6 (multiply both sides by 3)
  3
 
  x = 6 x 3
 
  x = 18  
 
Mötərizələr

Mötərizələr hədləri birlikdə qruplaşdırmaq üçün istifadə edilir.
Mötərizələri kənarlaşdırmaq istəyiriksə, onda mötərizə daxilindəkilərin hamısı kənardakı həddə vurulmalıdır.

3 (y + 2) = 3 x y + 3 x 2 = 3y + 6

y və + 2 3-ə vurulmalıdır.

5 (y – 3) = 5 x y – 5 x 3
= 5y – 15
Mötərizəli tənliklər

Misal 1: həll edin 5 (y – 3) = 20
Mötərizələri götürün

  5y – 15 = 20
  5y = 20 + 15
  5y = 35
  y = 35 5-ə bölünür
  y = 7


Misal 2: həll edin p + 4 = 5  
 

   3

 

Note: this line brackets p + 4 together. So we cannot (- 4) first.

p + 4 = 5
(3-ə vurun)
 
 

   3

   

  p + 4 = 5 x 3
 
  p + 4 = 15
(– 4 hər iki tərəfdən)
  p = 15 – 4
 
  p = 11  

 
Hər iki tərəfində hərflər olan tənliklər

Misal 1: həll edin
3 (y -1) = y + 7
   
 

3y – 3 = y + 7

  (+ 3 hər iki tərəfə)
 
 
3y = y + 10
  (– y hər iki tərəfdən)
 
 
y həddi eyni tərəfə gətirilməli və sadələşdirilməlidir.
         
 
3y – y = 10
     
 
2y = 10
  (2-yə bölün)
 
 
y = 5
     

 
Misal 2: həll edin
4 (p + 2) = 18 – p
 
 

4p + 8 = 18 – p

(hər iki tərəfə p əlavə edin)
 
  5p + 8 = 18
(– 8 hər iki tərəfdən)
 
  5p = 10
(5-ə bölün)
 
  p = 2    

 

 


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.