skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Cəbr (yuxarı) – Cəbri düz və tərs mütənasiblik
 
Düz Mütənasiblik (cəbri) | Tərs mütənasiblik
 
Düz Mütənasiblik (cəbri)

İki dəyişən y və x düz mütənasibdirlərsə, onları birləşdirən tənlik yaza bilərik.

Düz mütənasiblik üzrə tənlik

  y = kx  burada k sabitdir.

  
Məsələlər

1) x=8, y=56 olduqda y-in x-ə düz mütənasib olması verilir. x=12 olduqda y hesablayın.
 

a) k-nın qiymətini tapın y = kx x = 8 y = 56

56 = k x 8
 

k = 56/8
 

k = 7
 

 
 
 
b) tənlikdə x-i 7 ilə əvəz edin

 

y = 7x

 

"x = 12 olduqda"
      
y = 7 x 12
 
y = 84


2) p-nin t2-ə düz mütənasib, p=16, t=2 verilmişdir
 

a) t = 5 olduqda p-ni hesablayın.

b) p = 81 olduqda t-ni hesablayın.
 


a) p = kt2  
     
  16 = k x 4
 
 
  k = 4
 
 
p = 4t2
 
(t = 5)
 
  p = 4 x 25
 
 
p = 100
   
b) p = 4t2
 
(p = 81)
                  81 = 4 x t2
 
 
                  t2 = 81/4
 
 
                  t = 9/2

                t = 4.5
 

Tərs mütənasiblik

İki dəyişən y və x tərs mütənasib olduqda, tənlik y = k/x olur. y = k/x

Misallar
1) y x-ə tərs mütənasib, x=4 olduqda y=5-dirsə
  a) x = 10 y hesablayın.
 
b) y = 40 x hesablayın.
 
a) y = k/x
 
  5 = k/4
   
  k = 20
     
  y = 20/x
 
x = 10
 
  y=20/10
 
  y=2
   
  b) 40 = 20/x
  x = 0.5
   
f square_root_symbol w ilə tərs mütənasib, f = 10, w = 16 olduqda.
a) w = 9 olduqda f-ni tapın b) f=4 olduqda w tapın.
  a) f = k/square_root_symbolw  
     
  10 = k/square_root_symbol16  
     
  10 = k/4
 
k = 160
 
     
  f = 40/square_root_symbol9
 
w = 9
 
  f = 40/3
 
f = 13.3 (1dp)
 
     
  b) 4 = 40/square_root_symbol w  
     
  vw = 40/4  
     
  square_root_symbolw =10
 
w = 100
 

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.