skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Ədəd (Yuxarı) – Kəsrlərin sadələşdirilməsi
 
Kəsrlər | Kəsrlərin digər növləri | Kəsrin ixtisarı
Toplama və çıxma | Vurma və bölmə
Kəsrlər

1/8 1/8 1/8 1/8
1/8 1/8 1/8 1/8

Bu düzbucaqlı səkkiz eyni hissəyə bölünmüşdür.
Hər bir hissə düzbucaqlının səkkizdə biridir ( 1/8 ).

Şəkillərin kəsrlərinin kölgələnməsi.
Aşağıdakı kimi düzbucaqlının üç hissəsini kölgələyirik.
1 ////////////////////////////// 1 ////////////////////////////// 1 ////////////////////////////// 1
4 ////////////////////////////// 4 ////////////////////////////// 4 ////////////////////////////// 4
 
Nəzərə alın ki, hər bir hissə səkkizdə ikidən ibarətdir. Beləliklə, ¾ 6/8 kimi eynidir

Bunlar bərabər kəsrlər adlanır. ¾ =6/8 deyirik.
Kəsrin üstü və altını eyni ədəd vursaq, bərabər kəsr alırıq.
  ½ = 3/6 ( üst və altı 3-ə vurun )
   
  2/3 = 8/12 ( üst və altı 4-ə vurun )

Kəsrlərin digər növləri

1) Düzgün olmayan kəsrlər:

uxarıdakı ədəd aşağıdakından böyük olduqda. Məsələn, 3/2 düzgün olmayan kəsrdir.
 
2) Qarışıq ədədlər:

Bu tam ədədlər və kəsrlərin qarışığıdır. Məsələn, 1½.
 
 Bu aşağıdakı kimi düzgün olmayan kəsrə çevrilə bilər:
1½ =                                                        2x1+1 = 3
  2 2

Tam ədədi kəsrin alt ədədinə vururuq və kəsrin alt ədədini toplayırıq:
Məs. 2 x 1 + 1 = 3 , 3/2 verir..

Məs.
5   2 = 3x5+2 = 17  
    3       3           3  

Düzgün olmayan kəsri qarışıq kəsrə çevirmək:
17 = 17 ÷ 3 = 5 qalıq 2  
 3    

Bu 5 2/3   (52) 3 kimi yazılır.
 
   
 
Kəsrin ixtisar edilməsi

 
Bu kəsrin ən sadə formaya keçirilməsidir.
Bunu eyni ədədin üst və alt hissəsini bölməklə edirik.
Məsələn:
  5/10 = ½ (üst və alt hissəni 5-ə bölün)
  6/8 = ¾ (2-ə bölün)
  12/20 = 3/5 (4-ə bölün)
Qeyd: ½ , ¾ və 3/5 daha sadələşdirilə bilməz.
     
Kəsr kimi yazmaq
Misal: mənim 20 konfetim var, 15-ni yeyirəm. Yediyimin kəsri neçədir?
Yeyilmiş konfetin kəsri 20-də 15-dir. Bu kəsr kimi yazılır 15/20.
Həmişə sadələşdirməliyik, ona görə də 15/20 = ¾ (5-ə böl)
 
Kəsrini tapmaq:
Misal 1: 8-in ¾ neçədir?
Qayda: Alt hissəyə bölün, üst hissəyə vurun.
  8 ÷ 4 x 3 = 6
Beləliklə, 8-in ¾ = 6

Misal
  15-in 2/5 =15 ÷ 5 x 2 = 6
 
Kəsrlərin toplanması və çıxılması
Misallar:
3/5 +1/5 = 4/5 4/5 – 1/5 = 3/5
2/7 + 3/7 = 5/7 7/8 - 3/8 = 4/8 =1/2

Alt ədədlər eyni olduqda, üst ədədləri toplayırıq və ya çıxırıq.

Alt ədədlər fərqli olduqda, onları vurmaqla eyni etməliyik. Misal 1: ½ + 1/3 = ?
Alt ədədi 6 edərək üst ədədləri eyni miqdara vurmalıyıq:

½ + 1/3 =               3 + 25
     6     6    6
Başqa sözlə, ½ = 3/6 və 1/3 = 2/6 və indi bu 5/6 almaq üçün toplana bilər.
 
Misal 2:
     4/5 - 2/3 = ?  
     (5 x 3 =15)  
     4/5 = 12/15 2/3 = 10/15
     Beləliklə, 12/15 - 10/15 = 2/15
 
Qarışıq ədədlər
Tam ədədləri toplaya və ya çıxa bilərik, sonra isə kəsrləri.
Misal
                             3 1 + 2 1 + 5 7
  4   3    12
 
                               5 7 - 2 1 = 3 3 = 3 1
  12    3  12        4
 
Kəsrlərin vurulması
   ¾ x 2/3 = 3x2 = 6/12 = ½
4x3

Kəsrləri vurarkən üst ədədləri və alt ədədləri vururuq. Sonra mümkün olduqda cavabı sadələşdiririk.
Ədədlər böyükdürsə, 15/16 x 24/35 = ?
diaqonal olaraq ixtisar edə bilərik:
  15 və 35 5-ə ixtisar olunmaqla
3/16 x 24/7 alınır.
16 və 24 8-ə ixtisar olunmaqla
3/2 və 3/7 alınır.
Beləliklə, 15/16 x 24/35 = 3/2 x 3/7 = 9/14
 
Qarışıq ədəd üçün 3 1 x 2 1 = ?
    4  3
Düzgün olmayan kəsri çevirin, beləliklə,  
13/4 x 7/3 = 91/12 =7

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.