skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Fiqur, Məsafə və Ölçü (Orta)
 
Bucaqların növləri | Bucaqların ölçülməsi | Bucaq işarələri
Bucaqların növləri

Doxsan dərəcədən kiçik olan bucaqlar iti bucaqlar adlanır.

Məsələn:

Aşağıdakı bucaqlar iti bucaqlardır.
angles and measurement1
Kor bucaqlar 90o-dən böyük, 180o-dan kiçikdir.
 
Məsələn:
Aşağıdakı bucaqlar kor bucaqlardır.
angles and measurement2
90o – yə bərabər olan bucaq düz bucaqdır.
 
Məsələn:
Aşağıdakı bucaqlar düz bucaqlardır.
angles and measurement3
Qabarıq olmayan bucaq. Aşağıda göstərildiyi kimi bu 180o-lik bucaqdır.
angles and measurement4
Reflex Angles o -dən böyük, 360o-dan kiçik bucaqlar qabarıq olmayan bucaqlardır.
 
Məsələn:
Aşağıdakı bucaqlar qabarıq olmayan bucaqlardır.
angles and measurement5

Bucaqların ölçülməsi

Bucaqları dərəcə ilə ölçmək üçün transportirdən istifadə olunur. Aşağıda transportirin şəkli və ondan istifadə qaydası verilir. Sıfır xəttinin mərkəzini A bucağının üzərinə yerləşdirin, sıfır xətti bucağın bir tərəfini əhatə etməlidir. Sıfırdan başlayaraq transportiri bucağın digər tərəfi ətrafında saxlayın və dərəcənin neçə olduğunu oxuyun. Bu bucaq 41o-dir. 41o .

Qeyd: biz transporterin daxilindəki dərəcələrdən istifadə edirik, çünki o sıfırdan başlayır.

Bucağı soldan başlayaraq ölçsəydik, onda nəticə 139o olardı.

ang_meas1

 
Qeyd: Sıfır xəttinin mərkəzini buraya yerləşdirin və transportir üzərindəki sıfırdan başlayın. 41o-lik bucağın ölçülməsi.
Circular protractors, where the scale goes up to 360o
 

Yazılmış şərti bucaq işarələri
 

Bucaqlar aşağıdakı formada yazılır:

1) Latın əlifbasının üç böyük hərflərindən istifadə edərək orta hərfin üzərində bucaq işarəsi olmaqla üç böyük hərfdən istifadə edərək.

angles and measurement7
2) Bucaq daxilində kiçik hərflərdən istifadə edərək.
angles and measurement8
Bu metodlardan istənilən biri bucaqlar üzrə məsələlərdə istifadə oluna bilər.

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.