skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Forma, Məsafə və Ölçü (Orta) – Paralel düz xətlərin kəsənlə əmələ gətirdiyi bucaqlar
 
Qarşı bucaqlar | Uyğun Bucaqlar | Daxili Bucaqlar
Qarşı bucaqlar

Qarşı bucaqlar bərabərdir və onların bir cütü aşağıdakı diaqramda göstərilib.
Onlar Z şəklini formalaşdırırlar.

Bucaq c = Bucaq b (Qarşı bucaqlar)

Bucaq a = Bucaq d (Qarşı bucaqlar)

angles on parallel lines1

Uyğun bucaqlar

Uyğun bucaqlar bərabərdir və onların bir cütü aşağıdakı diaqramda göstərilib.
angles on parallel lines2
Bucaq b = Bucaq d (uyğun bucaqlar)

Bucaq a = Bucaq c (uyğun bucaqlar)

Onlar paralel xətlərin üzərindədir və aşağıda iki ədəd işarələnmiş. Onlar yuxarıdakı paralel xətlərdir və Onlar F şəklini formalaşdırırlar.

 

Daxili Bucaqlar
 

Aşağıda göstərildiyi kimi onlar paralel xətlərin arasında yerləşirlər.
angles on parallel lines3
Daxili bucaqların cəmi 180o əmələ gətirir.
angles on parallel lines4
Bunlar məsələlərin həllində istifadə edilə bilər.
 
Məsələn:
Aşağıdakı diaqramdakı a, b, c və d bucaqlarını hesablayın.
 
angles on parallel lines5
angles on parallel lines6

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.