skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Forma, Məsafə və Ölçü (Orta) – Formalarına görə bucaqlar
 
Üçbucağın bucaqları | Dördbucaqlının bucaqları
Üçbucağın bucaqları
 
Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180o-dir.
angles in shapes1
Bu bucaqlarla bağlı məsələləri həll etməkdə istifadə edilə bilər.
 
Məsələn:
1) BAC=100o bucaqlı və BCA=20o,bucaqlı ABC üçbucağı verilir. ABC bucağını hesablayın.
angles in shapes2

Bu üsuldan üçbucağın iki bucağının cəmi verildikdə üçüncü bucağı tapmaq üçün istifadə olunur. Bunun üçün verilən bucaqları toplayıb 180 dərəcədən çıxmaq lazımdır.

Qeyd: İzahlar tez-tez soruşulur və onlar qısaca mötərizə arasında verilməlidirlər.
 

2) Bucaq LMN=50o və LM= LN ilə LMN üçbucağı verilir. LNM, MLN və LNP bucağını hesablayın.

 

angles in shapes3

3) PQR =30oilə PQR üçbucağı verilir, RS xətti PQ və PRS=90o. Calculate Angles QPR, QRP and SRT.
 
angles in shapes4
 

Dördbucaqlının bucaqları

Dördbucaqlının bucaqlarının cəmi 360o-dir..
angles in shapes5
 
Dördbucaqlının üç bucağı verildikdə dördüncü bucağı tapmaq üçün istifadə edilə bilər.
 
Məsələn:
1) PQRS dördbucağı verilib, PQR bucağını hesablayın.
angles in shapes6
 
2) LON = 70o bucaqlı LMNO paraleloqramı verilib. OLM, LMN və MNO bucaqlarını hesablayın.
angles in shapes7
Çoxbucaqlının bucaqları ilə bağlı ‘qarşılıqlı, birtərəfə bitişik bucaqların xassələrinə’nəzər salın.
 

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.