skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Cəbr (Orta) – Koordinatlar və Qrafiklər (sadə)
 
Koordinatlar | Qrafiklər (sadə) | Kvadrat Qrafiklər
 

Koordinatlar

Bunlar koordinat sistemində nöqtə çəkməyin bir üsuludur.

A nöqtəsini (2,3) koordinatları ilə çəkmək üçün 0-dan başlayırıq və iki vahid sağa və x və y oxları üzərində üç vahid yuxarı çəkirik . Xətlərin kəsişmə nöqtəsi tələb olunan nöqtədir.

Nöqtə qoymaq üzrə misallar:
Aşağıdakı koordinat sistemində A(2,3), B(5,1), C(-3,-2), D(2,-3) və E(-1,2) nöqtələrini qurun.
 

coor_simple1

Qeyd: Mötərizədəki birinci ədəd nöqtənin absisini, ikinci ədəd isə nöqtənin koordinatını bildirir.


 

Qrafiklər (sadə)

Xətt qrafiki tənlik şəklində verilə bilər.
 

Düz xətlər qrafiki
Düz xəttin tənliyinə misal y=2x.
 
Tənliyin qrafikini çəkmək
Bu qrafiki koordinatları tapmaqla çəkə bilərik. Bu məqsədlə x üçün qiymətləri tapırıq və y-in qiymətlərini tapmaq üçün tənlikdə yerinə qoyuruq. Nəticələr aşağıdakı kimi cədvələ qoyulur.
 
y=2x üçün koordinatlar cədvəli
x y  
-1 -2 y = 2 x -1 = -2
0 0 y = 2 x 0 = 0
1 2 y = 2 x 1 = 2
3 6 y= 2 x 3= 6
 
 

Bu nöqtələri qeyd edib nöqtələrdən keçən xətt keçirsək y=2x düz xətt qrafikini alarıq.

  y=2x

 coord_simple2

Qrafikləri bilinən bəzi sadə tənliklər.

1) y xətləri, bunlar üfüqi xətlərdir. Məsələn: y=2 y=-3 y=0.
2) x xətləri, bunlar şaquli xətlərdir. Məsələn: x=5 x=10 x=0.
3) y=x və y=-x tənbölən xətlərdir.
4) x+y xətləri, məsələn x+y = 1 x oxu üzərində 1-dən, y oxu üzərində 1-dən keçir.

x və y xətlərinin qrafikləri
coord_simple3a
 
y=x və y=-x qrafiki
coord_simple4a
 
x+y = 4 və x+y = 1 qrafiki
 coord_simple5
 

Kvadrat qrafiklər

Bunlar u şəkillidir və ən yüksək qüvvəti x2 olan tənliyin qrafikindən götürülür. Ən sadə misal y=x2.

y=x2 qrafikinin çəkilməsi
y=x2
 
x y
-3 9
-2 4
-1 1
0 0
1 1
2 4
3 9
Bu koordinatlar y=x2 qrafikini verməklə aşağıdakı kimi çəkilir.
 coord_simple6
 
 

Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.