skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Elektromaqnit Spektr (Yuxarı) 
Elektromaqnit Spektr | Canlı hüceyrələr üzərində təsiri | Rəqəmli və Analoq Siqnallar
 
Elektromaqnit Spektr

İşıq elektromaqnit spektr adlanan dalğalar qrupunun bir üzvüdür.

Elektromaqnit şüalanmanın bütün növləri vakuumda hərəkət edə bilir və kosmosda da eyni sürətdə hərəkət edir, 300.000.000 m/san və ya 300,000 km/san.

Şüalanmanın müxtəlif növləri müxtəlif dalğa uzunluqlarına malikdir. Bu onların müxtəlif maddələr və səth növləri tərəfindən əks olunmasına, sorulmasına və ya ötürülməsinə təsir edir.
 

Şüalanma sorulduqda, onun daşıdığı enerji maddənin isinməsinə səbəb olur.

Bu həmçinin şüalanmanın özü kimi eyni tezliklə dəyişən cərəyan yarada bilər.

Bu və digər xüsusiyyətlər hər bir şüalanma növünün nə üçün istifadə olunduğunu və təsirlərini müəyyənləşdirir.

Şüalanmanın növü İstifadəsi Dalğa uzunluğu Tezlik
Qamma şüalar
 • Qidada zərərli bakteriyaları öldürmək.
 • Cərrahi alətləri sterilizə etmək
 • Xərçəng şüalarının öldürülməsi
ən qısa dalğa uzunluğu ən yüksək tezlik
Rentgen şüaları
 • Rentgen şüalarının asanlıqla keçmədiyi materialların kölgəli şəklini hazırlamaq (sümük və metallar)

 

 

arrow_12.10reverse 

 

 

arrow_12.10 

Ultrabənövşəyi şüalar
 • Solyarilərdə, çünki u-b dərinin qaralmasına səbəb olur.
 • U-b udan xüsusi örtük və yayılan işıq gündəlik lampalarda və təhlükəsizlik kodlaşdırmalarında istifadə olunur.
Görünən işıq
 • İşıqlandırma sistemləri
 • Optik liflər məs.: endoskoplar. Bununla həkimlər xəstənin bədəninin içərisini görürlər.
İnfraqırmızı şüalar
 • Qril, toster və radiasiya qızdırıcılarında
 • Optik lif kommunikasiyası
 • Televizor və videomaqnitofonların uzaqdan idarəsi üçün
Mikrodalğalar
 • Su ilə güclü şəkildə sorulan dalğa uzunluqlu olanlar mikrodalğalı sobalarda istifadə olunur.
 • Yerin atmosferindən asanlıqla keçənlər peyklərə və ya peyklərdən və mobil telefonlarda məlumatların göndərilməsi üçün istifadə olunur.
Radio dalğalar
 • Yer üzərindəki müxtəlif nöqtələr arasında radio və televiziya proqramlarının yayımlanması.
 • Daha uzun dalğa uzunluqlu dalğalar yuxarı atmosferdəki elektrik yüklü qatdan əks etdirə bilər, bu da Yerin əyriliyinə baxmayaraq uzaq nöqtələrə göndəriləcək.
ən uzun dalğa uzunluğu ən aşağı tezlik

Optik liflər eyni diametrli kabellərdən elektrik siqnallarının göndərilməsindən daha çox məlumatı daşıya bilər. Həm də siqnalın zəifləməsi də ola bilər.

Canlı hüceyrələrə təsiri

Mikrodalğalar hüceyrələrdəki su ilə sorulur. Buraxılan istilik hüceyrələri zədələyə və ya öldürə bilər.

İnfraqırmızı şüalanma dəri ilə sorulur və istilik kimi hiss olunur. Çox miqdarda sorulsa, yanmalara səbəb ola bilər.

Ultrabənövşəyi şüalanma aşılanmaya səbəb olur. O dəridən daha dərin toxumalara keçə bilir, burada o hüceyrələrin zədələnməsinə və xərçəngin inkişaf etməsinə səbəb ola bilər. Yüksək doza normal hüceyrələri öldürür.

Daha tünd dəri daha çox ultrabənövşəyi şüa udur. Daha dərin toxumalara nə qədər az çatsa, xərçəng riski bir o qədər az olar.

Rentgen şüalanması və qamma şüalanma əsasən yumşaq toxumalardan keçir, amma bəziləri hüceyrələr ilə udulur. Yüksək doza hüceyrələri öldürür. İonlaşan şüalanmanın bu növlərinin aşağı dozaları normal hüceyrələrin xərçəngli olmasına səbəb ola bilər.

Rəqəmli və Analoq Siqnallar

Nitq və ya musiqi kabellər və ya daşıyıcılar kimi elektromaqnit dalğalar (radio dalğalar) istifadə olunaraq uzun məsafələrə ötürülmək üçün elektrik siqnallarına çevrilə bilər.

Məlumat da işıq və ya infraqırmızı siqnallara çevrilə bilər və optik liflər boyunca göndərilə bilər.

Siqnallar hərəkət etdiyinə görə onlar zəifləyir və siqnala əlavələr (küy) tutula bilər.
 

Davamlıq olaraq amplituda və ya tezlik ilə fərqlənən siqnallar analoq siqnallar adlandırılır, məs.: nitq və musiqinin səs dalğaları.

Siqnal daxilindəki müxtəlif tezliklər müxtəlif miqdarlarda zəifləyə bilər. Hər dəfə siqnal bu tezlikləri gücləndirir və tutulan hər -hansı küy də güclənir.

Başqa sözlə siqnallar əsli kimi çatmırlar. Onun keyfiyyəti pisləşir.

Siqnallar bir sıra impulslarla kodlaşdırıla bilər. Siqnal yalnız işlək və ya söndürülmüş vəziyyətdə ola bilər. Bunlar rəqəmli siqnallar adlanır.
 

Digital signals have a higher quality than analogue signals. The information they carry is not changed during transmission.

Baxmayaraq ki, impulslar məsafə ilə zəifləyir, onlar hələ də “işlək” və ya “söndürülmüş” kimi tanınır.

Tutulan istənilən küy, ümumiyyətlə, aşağı amplitudalı olur, beləliklə, sönmüş kimi şərh olunur və məhəl qoyulmur.
 

Daha çox informasiya verilmiş vaxtda naqil, optik lif və ya daşıyıcı dalğa olsa belə rəqəmli siqnal kimi göndərilə bilər.


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.