skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Fermentlərin daxil olduğu reaksiyalar (Yuxarı)
 
Fermentlərin xüsusiyyətləri | Maya göbələkləri və bakteriyalar | Fermentlərin istifadəsi | Reaksiya prosesləri
 
Fermentlərin xüsusiyyətləri

Canlı hüceyrələr yeni məhsullar istifadə etmək üçün kimyəvi reaksiyalardan istifadə edirlər.

Bu kimyəvi reaksiyalar ferment adlanan xüsusi kimyəvi maddələr tərəfindən idarə edilir.

Fermentlər bioloji katalizatorlardır. Onlar canlı hüceyrələrdə kimyəvi reaksiyaları sürətləndirirlər.
 

Bütün fermentlər zülal molekullardır.

Onların hər-biri xüsusi reaksiyanı sürətləndirir.

Onların hər-biri xüsusi pH və temperaturda daha yaxşı işləyir.

Onlar daha yüksək temperaturda, təxminən 45ºC-ə qədər daha sürətlə işləyirlər. Bundan yuxarı isə onlar denaturlaşırlar (zədələnmə).
 

Biz reaksiyaları normal temperatur və təzyiqdə etmək üçün fermentləri evdə və sənayedə istifadə edirik, əks təqdirdə enerji tələb edən bahalı təchizatdan istifadə etməli olacaq.

Maya göbələkləri və bakteriyalar  

Maya göbələyinin hüceyrəsi anaerob tənəffüs zamanı şəkəri spirtli içkiyə və karbon-dioksidə çevirir.

Bu proses həmçinin qıcqırma adlanır.

əkər arrow2spirtli içki + karbon dioksid

Biz bu reaksiyadan pivə və şərab istehsalında spirtli içkinin (etanol) alınmasında istifadə edirik.

Biz maya göbələyindən çörək hazırlanmasında istifadə edirik, belə ki, xəmirin içərisində karbon dioksidin köpükləri yaranır və onu qaldırır.

Çörəkdən spirtli içkinin qoxusu gəlmir, çünki bişmə zamanı o buxarlanır.
 

Karbon dioksidlə bağlı sınaq əhəngli su vasitəsi ilə qazı köpürtməkdən ibarətdir.

O şəffaflıqdan çönüb tutqun olur (süd rəngli).
 

Bakteriyadan yoqurt düzəltmək üçün istifadə edilir.

Bakteriya südün içərisində (laktoza) şəkəri süd turşusuna çevirir ki, o da yoqurta öz turş dadını verir.

Fermentlərin istifadəsi

Bioloji yuyucu vasitələrin tərkibinə çıxarılması çətin olan qan və qida kimi ləkələri məhv edən proteaz (zülal həzmi) və lipaz (yağ həzmi) fermentləri daxildir.

Onlar onları suda həll edilən molekullara çevirirlər.

45ºC-dən aşağı temperaturda daha sürətlə işləyirlər. Bundan yuxarı isə onların təbiiliyi pozulur.
 

Protazlar uşaqların yeməkləri daha asan həzm etmələri üçün uşaq yeməkləri içərisindəki zülalı çevirmək üçün istifadə edilir.

Karbohidratlar nişasta siropunu qlükoza siropuna çevirmək üçün istifadə olunurlar.

İzomerazlar qlükoza siropunu fruktoza siropuna çevirmək üçün istifadə olunurlar. Fruktoza daha şirin dadır. Bu o deməkdir ki, o arıqlama qidalarında daha az istifadə edilir.

Reaksiya prosesləri

Orqanizmlər reaksiya proseslərində istifadə ediləndə onlar adətən stabilləşir və onların uzun müddət işləyəcəklərindən əmin olunmaq üçün nəzarət şəraitində saxlanılırlar.

Alqinat dənələrinin bərk, sabit daşıyıcı içində tutub saxlanılması ilə fermentlər hərəkətsizləşdirilir. (yerlərində qalırlar)

Reaktivlər fermenti itirmədən kənarlaşdırılan məhsullardan keçə bilərlər.
 

Davamlı istehsal prosesi adətən dövri periodik prosesdən daha çox istifadə edilir.

Bu o deməkdir ki, məhsul davamlı olaraq hazırlanır, ferment və reaktivlərdən asanlıqla təmizlənir.

Reaksiya məhsulları kənarlaşdırmaq üçün dayandırılmamalıdır, məhsullar təmizdir və tullantı azdır.

batch


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.