skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 

« geri 
Səs və Ultrasəs (Yuxarı)
Gurluq və amplituda | Yüksəklik və tezlik  | Ultrasəs dalğalar | Ultrasəs dalğaların istifadəsi
 
Gurluq və amplituda

Cisimlər titrədikdə səslər əmələ gəlir.

Səs dalğaları uzununa dalğalardır.

Bu dalğalar ossiloqrafda görünə bilən elektrik siqnallarına çevrilə bilər.
 

Dalğanın yayıldığı ən uzaq məsafə amplituda adlanır.

Səs nə qədər gur olsa, titrəyişlər və dalğanın amplitudası də bir o qədər böyük olar.

Aram və ya sakit səs kiçik amplitudaya malikdir.

loudness

Yüksəklik və tezlik 

Titrəyişlərin saniyədə sayı tezlik adlanır.

Tezliyin ölçü vahidi hers-dir (Hz).
 

Səsin yüksəkliyi onun tezliyi ilə müəyyən olunur.

Böyük yüksəkliyə malik səs yüksək tezliyə və bununla da qısa dalğa uzunluğuna malikdir.

Kiçik yüksəkliyə malik səs aşağı tezliyə və bununla da uzun dalğa uzunluğuna malikdir.

Aşağıda göstərilən iki dalğa müxtəlif yüksəkliyə malikdir , amma amplituda eyni olduğuna görə eyni həcmlidir.

pitch2

Ultrasəs dalğalar

İnsanların eşitdiyi səs tezliklərinin diapazonu 20 və 20,000 Hz arasındadır.

Elektron sistemlər istənilən tezliklə elektrik titrəyişləri yarada bilər.
 

Bu elektrik titrəyişləri ultrasəs dalğaların yaradılmasında istifadə oluna bilər.

Bunlar 20.000 Hz-dən çox tezliyə malikdir, insan qulağının eşitməsi üçün çox yüksəkdir.

Ultrasəs dalğaların istifadəsi

Ultrasəs dalğaları sənayedə incə mexanizmləri ayırmadan təmizləmək üçün istifadə olunur.

Təmizlənməli cisim çirki aparmaq üçün dalğaların hərəkət etdiyi maye çəninə yerləşdirilir.
 

Onlardan həmçinin metal lövhələrin istehsalında keyfiyyət nəzarəti üçün istifadə olunur.

Şəkil lövhənin qalınlığını yoxlamaq üçün ultrasəsdən necə istifadə oluna biləcəyini göstərir.


Lövhə çox nazikdirsə, detektor ultrasəs dalğalarının yüksək amplitudasını aşkar edəcək və fırlanan silindrlər arasındakı boşluğu azaltmaq üçün idarəetmə blokuna siqnal göndərəcək.

If the sheet is too thick, the amplitude will be smaller and the detector will send a signal to the control unit to decrease the gap between the rollers.

pitch2

İki müxtəlif maddə arasında sərhədlər qarşılaşdıqda ultrasəs dalğaları qismən əks olunur.

Əks olunanların adətən mənbəyə yaxın yerləşdirilən detektora çatmasına sərf olunan vaxt sərhəddin nə qədər uzaq olmasını hesablamaq üçün istifadə olunur. O nə qədər çox uzaq olsa, əks olunanların aşkar olunması bir o qədər çox vaxt aparacaq.
 

Bu fikir tibbdə uşağın bətndə inkişafını yoxlama üçün istifadə olunur. Bu rentgen şüalarının istifadəsindən daha təhlükəsizdir, rentgen şüaları bədən hüceyrələrini zədələyir.

Sənayedə eyni prinsipdən metal formalarda çatları aşkar etmək üçün istifadə olunur.

Əks olunan siqnallar vizual görüntü yaratmaq üçün kompüterlə işlənir.


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.