skoool™.com
 

 
skoool updates
skoool-un dərslərinə tez keçid.

Mikrodalğalar

Fotosintez prosesində yarpağın rolu

Elektromaqnit radiasiyası

 
İstifadə şərtləri
Terms of Use

ZƏHMƏT OLMASA BU SAYTI İSTİFADƏ ETMƏDƏN ÖNCƏ DİQQƏTLƏ BU ŞƏRTLƏRİ OXUYUN.

 

 

QADAĞAN EDİLƏN YURİSDİKSİYALAR

İnternet səhifəsində (“sayt”) olan məlumatların qəbulu, baxılması bir neçə yurisdiksiya ilə qadağan edilə bilər. Bu internet səhifəsi vətəndaşlığına, yaşayış yerinə görə bu saytda olan informasiyanı qəbul etməyi qanunla qadağan edilənlər istisna olmaqla istifadəçiləri informasiya ilə təmin etmək məqsədi daşıyır. Əgər sizə yuxarıdakı səbəblərlə bağlı qadağa varsa, zəhmət olmasa, saytı dərhal tərk edin. Bu internet səhifəsinə daxil olan və ona baxan şəxs saytı qanunu şəkildə istifadə etməsi ilə bağlı şübhəsi və qeyri-əminliyi olduğu təqdirdə saytı dərhal tərk etməlidir.

Bu internet səhifəsində olan material və proqram təminatı istifadəçilər üçün xidmət kimi Skool tərəfindən yalnız informasiya məqsədilə istifadə edilmək üçün təmin edilir. Burada saytı istifadə edərkən istifadəçilərin əməl etməli olduqları şərtlər, Skool-in hüquqları və bununla əlaqədar digər məsələlər qeyd edilib. İstifadəçilər bu şərtləri diqqətlə oxumalıdırlar, çünki onlar bununla bağlı öhdəlik daşıyırlar. Əgər siz bu hüquqlarla və şərtlərlə razılaşmırsınızsa, saytdan istifadə etməyin və ondan material və proqram təminatlarını yükləməyin.

KÖÇÜRMƏ İCAZƏSİ

Bu sayt və CD ROM-da olan materiallar və proqram təminatının müəllif hüquqları qorunur və bu sayt və CD ROM-da olan materiallar və proqram təminatının hər hansı bir icazəsiz istifadəsi müəlliflik hüququ, əmtəə nişanlarının qorunması və digər hüquqları poza bilər. Skool-in yazılı icazəsi və ya şəxsi materialların təminatı ilə bağlı icazə müddəası olmadığı təqdirdə siz yalnız bu saytda olan proqram təminatı və informasiyanın (“Materiallar”) bir nüsxəsini şəxsi, qeyri-ticari istifadəniz üçün kompüterinizə yükləyə bilərsiniz. İstifadəçilər tərəfindən aşağıdakı hərəkətlərin edilməsi qadağandır: (a) materialların tərcümə edilməsi, dekompilyasiya, hissələrə ayrılması və ya dəyişikliklərin edilməsi, onlardan ticari və ya qanunla icazə verilən ictimai nümayiş, fəaliyyət, satış məqsədilə istifadə edilməsi və s. daxil olmaqla materialların dəyişdirilməsi və adaptasiya edilməsi; (b) proqram təminatı materiallarının icazə verilən hüquqa uyğun olmadan dekompilyasiyası, hissələrinə ayrılması, yenidən istehsalı; (c) materiallarda olan müəlliflik və mülkiyyət hüququnun pozulması; (d) materialların digər bir şəxsə ötürülməsi; (e) materialların bütövlükdə və ya bir hissəsinin ticari məqsədlə istifadə edilməsi və ya sublisenziyası, ötürülməsi, satılması, kirayə verilməsi, paylanması; (f) hər hansı digər proqramlara proqram təminatı materiallarının əlavə edilməsi. Siz materialların icazəsiz şəkildə köçürülməsinin qarşısını almaq üçün əlinizdən gələni etməyə razılaşırsınız. Hər-hansı bir şərtin pozulduğu halda lisenziya bildiriş edilmədən avtomatik şəkildə sonlanır.

Materialların müəllif hüquqları dünya beynəlxalq müəllif hüququ qanunları normaları və müqavilə şərtləri ilə qorunur. Onlar Skool-in əvvəlcədən yazılı icazəsi razılığı olmadan hər-hansı yol ilə köçürülə, reproduksiya oluna, dəyişdirilə, dərc oluna, yüklənə, yerləşdirilə, ötürülə və paylana bilməz. Cari Burada sənəddə göstərilən hallar istisna olmaqla Skool və onun təchizatçıları sizə hər hansı istehsal sirri barədə informasiya və ya intellektual mülkiyyət hüquqları üzrə heç bir səlahiyyət vermir. Skool tərəfindən sizə digər hüquqlar yazılı formada materiallarda verilə bilər.

MATERİALLAR ÜZƏRİNDƏ MÜLKİYYƏT HÜQUQU

Materialların müəllif hüquqları beynəlxalq müəllif hüququ normaları və müqavilə şərtləri ilə qorunur. Onlar Skool-in əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan hər-hansı yol ilə köçürülə, reproduksiya oluna, dəyişdirilə, dərc oluna, yüklənə, yerləşdirilə, ötürülə və paylana bilməz. Burada göstərilən hallar istisna olmaqla Skool-in və onun təchizatçıları sizə hər hansı istehsal sirri barədə informasiya və ya intellektual mülkiyyət hüquqları üzrə heç bir səlahiyyət vermir. Intel tərəfindən sizə digər hüquqlar yazılı formada materiallarda verilə bilər. Intel və onun təchizatçıları birlikdə götürdükdə hər hansı bir müəllif hüququ, patent, qeydiyyatdan keçmiş sənaye layihəsi, ticarət markaları, xidmət markaları, mənbə kodları, spesifikasiyalar, şablonlar, qrafiklər, loqolar, və ya İrlandiyada və ya digər bir yerdə mövcud olan formatlar interfeyslər, proqramlaşdırma, digər müştərilərə xidmətlərin təklif edilməsi, proqram təminatı, dəyişiklik, inkişaf, təkmilləşmə və genişlənmə ilə əlaqədar olan hər hansı bir hüquqların daxil olduğu və s. materiallar və saytda olan bütün əqli mülkiyyət hüquqlarının lisenziyalı təchizatçıları və sahibidir. Burada qeyd edilmədiyi halda belə, izə Intel və onun təchizatçılarının hər hansı bir əqli mülkiyyət hüquqlarını pozmağa və müdaxilə etməyə icazə verilmir. Intel və onun təchizatçıları dünyanın hər bir yerində saytda və materiallarda əqli mülkiyyət hüququnu pozan və ya ona müdaxilə edən və ya etməyə cəhd göstərən hər hansı fiziki şəxs və ya şirkətdən qanunvericiiyə uyğun olaraq kompensasiya tələb edəcək.

TİCARƏT MARKALARI

Saytda və materiallarda göstərilən və istifadə edilən ticarət markaları, xidmət markaları və loqolar (“Ticarət Markaları”) qeydiyyatdan keçmiş və ya keçməmiş Intel və digərlərinin ticarət markalarıdır. Saytda və materialda olan heç bir şey ticarət markası sahibinin yazılı icazəsi olmadan materiallar və saytda yerləşdirilən hər hansı ticarət markasından istifadə etmək hüququ və ya icazəsinin verilməsi kimi izah edilə bilməz. Əvvəl qeyd edilən yazılı icazə olmadan Intel korporasiyasının adı və ya Intel® loqosu bu saytda yerləşdirilən materialların paylanması ilə əlaqədar olan reklam və elan da daxil olmaqla, heç bir yerdə istifadə edilə bilməz. Intelin yazılı şəkildə belə bir linkin yaradılmasını əvvəlcədən təsdiq etmədiyi halda Intel® loqosunun hər-hansı bir Intel® saytına “qaynar link“ kimi istifadəsini qadağan edir.

MƏLUMATIN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ

Müzakirə qrupları, çat otaqları, elan lövhələri və ya informasiya bülletenlərdən istifadə etmə, informasiyanı təqdim edərkən Mündəricat Ekspertindən (Content Wizard) istifadə etmə vaxtının və s.-nin daxil olduğu saytın hər hansı bir hissəsinə informasiya təqdim edən vaxt sizə nalayiq, pornoqrafik, böhtan xarakterli və ya qeyri-qanuni sözlər, bəyanatlar, şəkillər və ifadələrdən istifadə etməyə icazə verilmir. Siz zəmanət verirsiniz ki, sayt və materialları qeyr-qanuni və ya burada göstərilən şərtlər və ya saytda qeyd edilən digər bildirişlərlə qadağan edilmiş məqsədlə istifadə etməyəcəksiniz.

Siz təsdiq edir və razılaşırsınız ki, Intel göndərilən informasiya üzərində nəzarət və dəyişikliklə məşğul olmur və Intel nəzarət və dəyişikliklə bağlı hər hansı bir çatışmazlığa görə məsuliyyət daşımır.

KOMPENSASİYA

Saytda, materiallardan istifadəniz nəticəsində yaranacaq və ya onunla əlaqədar 3-cü şəxslərin tərəfindən təsdiq edilən hər hansı bir itki və ya iddiaya görə Intel heç bir məsuliyyət daşımır.

REKLAM AKSİYALARINDA İŞTİRAK VƏ TİCARƏTÇİLƏR İLƏ SATIŞ VƏ YA SÖVDƏLƏŞMƏ

Saytda uyğun reklam verənlər və satıcıların seçilməsi ilə əlaqədar olan istehsalın ticari təşkili normativlərinə baxmayaraq mallar və xidmətlərlə bağlı ödənişin çatdırılması və ya bu cür sövdələşmələr, reklam aksiyaları, satışlar və ticari əməliyyatlarla bağlı olan hər hansı digər müddəalar, şərtlər, zəmanətlər və təqdimatlar da daxil olmaqla saytda hər hansı bir satıcılar və reklam verənlər arasında sövdələşmə və ya reklam aksiyaları, satış və ticari əməliyyatlarda iştirak sizə və reklam verənə və ya ticarətçiyə və yaxud digər 3-cü bir tərəfə aid olan məsələdir.

MÜQAVİLƏNİN DAYANDIRILMASI

Bu müqavilənin şərtlərini pozduğunuz halda Intel istənilən vaxt bu müqaviləni sonlandıra bilər. Sonlandırma ilə siz yüklədiyiniz materialları silməyə borclusunuz. Bu müqavilənin şərtlərini pozduğunuz halda Intel istənilən vaxt bu müqaviləni dayandıra bilər. Müqavilə dəayandırıldığı halda siz yüklədiyiniz materialları silməyə borclusunuz. MƏSULİYYƏTDƏN İMTİNA

MATERİALLAR TİCARİ MƏNFƏƏT, QARANTİYA, ƏQLİ MÜLKİYYƏT HÜQUQUNUN POZULMAMASI VƏ YA HƏR HANSI XÜSUSİ MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN FAYDALILIQ DAXİL OLMAQLA HƏR HANSI BİR NÖV QARANTİYASIZ "NECƏ VAR OLDUĞU KİMİ " TƏQDİM EDİLİR. HƏR HANSI BIR İŞ, GƏLİR VƏ MƏNFƏƏT İTKİSİ, MƏLUMAT İTKİSİ, ƏMANƏT İTKİSİ, İNVESTİSİYA İTKİSİ, ETİBAR, KAPİTAL XƏRCLƏRİN İTKİSİ, ƏLAVƏ İCTİMAİ XƏRCLƏRİN İTKİSİNİN VƏ S.-NİN DAXİL OLDUĞU MƏSƏLƏLƏRƏ SƏBƏB OLDUĞUNA BAXMAYARAQ, HƏTTA İNTELIN BELƏ İTKİLƏRİN MÜMKÜNLÜYÜ BARƏDƏ XƏBƏRDAR OLUNDUĞU HALDA BELƏ INTEL VƏ ONUN TƏCHİZATÇILARI NƏ OLUR-OLSUN ( İŞ, GƏLİR VƏ ETİBARIN İTKİSİ, MƏLUMAT İTKİSİ, ƏMANƏT İTKİSİ, İNVESTİSİYA İTKİSİ, ETİBAR, KAPİTAL XƏRCLƏRİN İTKİSİ, ƏLAVƏ İCTİMAİ XƏRCLƏRİN İTKİSİNİN DAXİL OLDUĞU VƏ ONLARLA MƏHDUDLAŞMADIĞI) HEÇ BIR HALDA HƏR HANSI BIR ZƏRƏR VƏ YA HƏR-HANSI BIR BİRBAŞA, DOLAYISI VƏ XÜSUSİ İTKİLƏRLƏ BAĞLI MƏSULİYYƏT DAŞIMAYACAQ, ÇÜNKİ, BƏZİ YURİSDİKSİYALAR DOLAYISI VƏ YA TƏSADÜFİ İTKİLƏRƏ GÖRƏ MƏSULİYYƏTİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI VƏ YA İSTİSNASINI QADAĞAN EDİR, YUXARIDA QEYD EDİLƏN MƏHDUDİYYƏT SİZƏ TƏTBİQ EDİLMƏYƏ BİLƏR. Intel və onun təchizatçıları gələcəkdə informasiya, mətn, qrafik, linklər və bu materialların içərisində olan digər müddəaların düzgünlüyünə və tamlığına zəmanət vermir. Intel istənilən vaxt bildiriş etmədən orada qeyd edilən materiallara dəyişikliklər edə bilər. Intelin materialların yenilənməsi ilə bağlı heç-bir öhdəliyi yoxdur.

İSTİFADƏÇİNİN TƏQDİMATI

Sizin bu sayta ötürdüyünüz və ya göndərdiyiniz hər hansı bir material, informasiya və ya bildiriş qeyri-məxfi və ümumi hesab ediləcək (“Məlumatlar”). Intel məlumatlar ilə bağlı heç bir öhdəlik daşımayacaq. Intel və onun əməkdaşları, işçiləri və subpodratçıları sərbəst şəkildə məlumatları, şəkilləri, musiqiləri, mətnləri və digər şeyləri aça, köçürə, paylaşa və ya digər şəkildə hər hansı bir ticari və ya qeyri –ticari məqsədlə ilə istifadə edə bilərlər. Sizə qeyri-qanuni, hədələyici, böhtan xarakterli, rüsvayedici, nalayiq, pornoqrafik və ya hüquq normalarına zidd hər hansı bir materialı bu sayta ötürmək və ya göndərmək qadağan edilir. Intel saytda istifadəçilər tərəfindən qoyulan məlumatların düzgünlüyü və qanuniliyi ilə bağlı məsuliyyət daşımır. Siz hər hansı bir materialların qanuniliyi, orijinallığı, müəllif hüququ, doğruluğu, faydalılığı ilə bağlı tam məsuliyyət daşıyacaqsınız.

İSTİFADƏÇİLƏRİN ÇAT OTAĞI

Intel çat otaqları, müzakirə forumları, elan lövhələri və ya digər istifadəçi forumlarının və s.nin daxil olduğu, istifadəçilərin məktubları göndərdiyi və ya bir-biri ilə təklikdə ünsiyyət yaratdığı saytda hər-hansı bir sahəni izləyə və ya yoxlaya bilər, ancaq bununla bağlı öhdəlik daşımır. Intel müəlliflik hüququ, məxfilik, şikayət, nalayiq hərəkətlə bağlı meydana çıxan və ya çıxmayan, bu cür kommunikasiya məzmunu ilə bağlı məsuliyyət daşımır.

ŞƏXSİ İNFORMASİYANIN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ

Saytda formalar vasitəsi ilə Intel-ə təqdim edilən informasiyalar məlumat toplama zamanı açıqlanan məqsəd üçün istifadə ediləcək. Məlumat sizin razılığınız olmadan 3-cü tərəfə ötürülməyəcək. Sizin şəxsi informasiyanızla bağlı sorğu info@edumedia.az və ya info@tsii.edu.az. ünvanına göndərilməlidir. Sizə həmçinin bu saytda olan məxfilik barədə bəyanatı oxumağınız məsləhət görülür.

DIGƏR MATERIALLARLA BAĞLI LINKLƏR

Əlaqəli saytlar Intelin nəzarətində deyil və Intel əlaqəli saytla və ya əlaqəli saytda olan hər hansı bir linklə və ya bu saytlarda olan dəyişiklər və yeniliklər və ya digər məsələlər ilə bağlı məsuliyyət daşımır. Intel-in hər hansı bir vaxt hər hansı bir linki və ya link proqramını ləğv etmək hüququ var. Intel saytda olan linklərin məxsus olduğu şirkət və ya materialları dəstəkləmir və öz internet səhifələrində bunun kimi qeydlər aparmaq hüququna malikdir. Intel proqramların şəbəkədə paylaşılması və ya hər hansı bir saytdan qəbul edilən ötürülmələrə görə məsuliyyət daşımır. Əgər siz bu saytla əlaqələnən 3-cü tərəf saytlara daxil olmağı qərara alsanız, baş verəcək hər hansı bir mənfi nəticəyə görə risk sizin üzərinizə düşür.

TƏTBİQ OLUNAN HÜQUQ NORMASI VƏ YURİSDİKSİYA

Bu sayt Intel Fəaliyyət və Həll Yollarının Öyrənilməsi (IPLS) tərəfindən idarə edilir və IPLS materialların (sayta daxil olan mündəricat və vasitələr) uyğunluğu və bu saytda qeyd ediləndən başqa digər yerlərdə istifadə olunmaq üçün uyğun olub-olmadığı barədə heç bir bildiriş etmir.

Bu sayt üçün qeyd ediləndən deyil, başqa yerlərdən bu sayta daxil olmağı seçənlər bunu öz şəxsi təşəbbüsləri ilə edirlər və yerli hüquq normalarına əməl etməyə cavabdehdirlər. Sayt və ya materiallar ilə bağlı meydana çıxan hər hansı bir mübahisəli məsələ, iddia və ziddiyyətlər İrlandiya qanunvericiliyi əsasında tənzimlənəcək. İrlandiya məhkəmələri sayt və ya materiallar ilə bağlı meydana çıxan hər hansı bir ziddiyyətlə bağlı yurisdiksiyaya malikdir. Intel İrlandiyada əsas məhkəmə prosedurunun başlanması zamanı və ya ondan sonra yuxarıda qeyd edilənlərə xələl gətirmədən əvvəlcədən digər dövlət məhkəmələrindən müvəqqəti və təminedici köməklə bağlı xahiş edə bilər və İrlandiya məhkəmə hökmü əsasında digər dövlətdə məhkəmə prosesini başlaya bilər.

ÜMUMİ

Intel istənilən vaxt bu müddəalara yenidən baxa və dəyişikliklər edə bilər. Siz gərək vaxtaşırı bu şərtləri nəzərdən keçirmək üçün bu səhifəyə baş çəkəsiniz, çünki onlar sizinlə bağlıdır. Belə dəyişikliklərdən sonra sayt və materialların davamlı istifadəsi sizin dəyişikliklərlə razılaşdığınızı göstərir. Bu şərtlərin müəyyən maddələri bu saytdakı xüsusi səhifələrdə yerləşən şərtlər və hüquqi qeydlər ilə əvəz oluna bilər

Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved


Copyright ©2015 Edumedia LLC 
skoool haqqında   Tərəfdaşlar haqqında  Toxunulmazlıq və Təhlükəsizlik
EDUMEDIA şirkəti tərəfindən adaptasiya olunub.